DU PROCENTUS PAJAMŲ MOKESČIO SKIRKITE MUZIEJUI
 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Žemaičių muziejui „Alka“ ir taip paremkite jo veiklą. Apsisprendę paremti mūsų muziejų, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR 0512 internete arba atsisiuntę formą kompiuteriu ar ranka. Raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į langelius didžiosiomis spausdintomis raidėmis ir apačioje pasirašyta. Užpildytus prašymus atneškite į muziejų arba nusiųskite (nuneškite) Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Atsisiųsti dalinai užpildytą formą.

Pateikiame prašymo užpildymo duomenis, kurių Jūs galite nežinoti:
6. Mokestinis laikotarpis – 2012
7. Pildymo data – 2013-01-02 arba kita
8. Pirminė – x
9. Eilutės nr. – 01

10. Paramos gavėjo identifikacinis numeris – 190599771
11. Paramos gavėjo pavadinimas – TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS ALKA
12. Buveinės adresas – MUZIEJAUS G. 31, TELŠIAI
13-15. Laukeliai nepildomi
16. 2.00

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Žemaičių muziejų „Alka“ – juk tai nieko nekainuoja! Dėl paramos skyrimo muziejui galite teirautis tel. (8 444) 70282.
Iš anksto dėkojame už paramą.

 

Skaitmeninį leidinį (tęstinį kompiuterinį žurnalą) „Žemaičių muziejus ALKA“ remia:

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt