ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“
Žemaičių muziejaus "ALKA" pastatas. Nuotrauka iš muziejaus archyvoMuziejaus g. 31, LT-87357 Telšiai
Tel.: (8 444) 70282, 70160
El. p.
info@muziejusalka.lt

Visą informaciją rasite naujoje muziejaus svetainėje www.muziejusalka.lt

 

 

 

Virtuali paroda „Žemaičių ALKOS muziejui – 70“

Žemaičių muziejaus "ALKA" įkūrėjas, poetas Pranas GenysŽemaičių muziejus "ALKA" įkurtas 1932 m. Žemaičių senovės mėgėjų draugijos "Alka", jos vadovo poeto Prano Genio rūpesčiu. Pirmasis specialiai muziejui skirtas pastatas iškilo 1937 m. 
Šiuo metu muziejaus steigėjas - Telšių rajono savivaldybė.

Papildomos paslaugos
Užsakomos ir organizuojamos ekskursijos į Rainius – Rainių masinių žudynių vietą (1941 m.), Rainių kankinių koplyčią ir čia veikiančią ekspoziciją;
Užsakomos ir organizuojamos ekskursijos maršrutu “Telšiai-Rainiai-Šatrija-Gaulėnai”;
Muziejaus lankytojus rūpimais klausimais konsultuoja visų muziejaus skyrių moksliniai darbuotojai;
Muziejuje lankytojai turi galimybę susipažinti su muziejaus rinkiuose saugomais eksponatais, rašytine medžiaga, skaityti muziejaus bibliotekoje.

 

Muziejaus rinkinys
Muziejaus fondus sudaro šie rinkiniai:

 • Etnografiniai;

 • Archeologiniai;

 • Liaudies taikomosios dailės kūriniai;

 • Vaizduojamosios dailės kūriniai;

 • Istoriniai rinkiniai (fotografijos, dokumentai, kartografiniai leidiniai, knygos);

 • Dvarų kultūros palikimas (paveikslai, baldai, skulptūros, knygos, archyvai, taikomojo meno pavyzdžiai, negatyvai ir filmuota medžiaga;

 • Mokslinis archyvas (užrašyti prisiminimai, aprašai, moksliniai darbai).

Ekspozicija
Informacija atnaujinama.

Parodos

 • Muziejaus naujajame pastate veikiančiose ekspozicinėse salėse lankytojai susipažįsta su parodomis, suformuotomis iš Gamtos skyriaus, Žemaitijos senosios liaudies skulptūros bei Žemaitijos dvarų dailės rinkinių.

 • Muziejaus parodų salėje nuolat veikia trumpalaikės tautodailės, profesionaliosios dailės ir kitos parodos

 • Naujojo pastato trečiajame aukšte veikia archeologijos ir istorijos paroda

Dalis muziejuje sukauptų eksponatų deponavimo teise eksponuojamos kituose Lietuvos muziejuose veikiančiose parodose.

Kultūrinė, mokslinė, šviečiamoji veikla

 • Paskutiniais metais muziejuje didelis dėmesys skiriamas edukacinei veiklai. Įgyvendinamos programos skirtos Telšių miesto mokykloms;

 • Muziejuje organizuojamos teminės popietės;

 • Vyksta koncertai, įvairių valstybinių švenčių ir sukakčių minėjimai;

 • Organizuojamos paskaitos visuomenei;

 • Organizuojami susitikimai su iškiliais meno, mokslo ir valstybės veikėjais;

 • Muziejaus patalpose veikia Žemaičių kultūros draugijos būstinė;

 • Vyksta įvairūs Žemaičių kultūros draugijos renginiai;

 • Muziejaus darbuotojai rengia mokslinius, informacinius straipsnius ir juos publikuoja įvairiuose periodiniuose ir neperiodiniuose leidiniuose.

Plačiau apie mokslinį-tiriamąjį darbą, atliktą kaupiant ir tvarkant eksponatus, ekspozicijas, plėtojant kultūrinį-edukacinį bei atskirų skyrių darbą:

P. Genys 1935 m. apžiūri Žaliąjį kalną. Nuotrauka iš ŽKD redakcijos archyvoMuziejaus skyriai

 • Muziejuje veikia šie skyriai:

 • Archeologijos;

 • Istorijos;

 • Etnografijos;

 • Dailės;

 • Liaudies meno;

 • Gamtos;

 • Mokslinė biblioteka;

 • Fototeka.Žemaitijos kaimo buities muziejuje. M. Petrauskienės nuotrauka


Žemaitijos kaimo ekspozicija
Malūno g. 5, LT-87357 Telšiai
Tel.: (8 444) 70283,

mob. tel.: 8 601 92417
El. p. info@muziejusalka.lt

 

Visą informaciją rasite naujoje muziejaus svetainėje www.muziejusalka.lt

Muziejaus globojamas visuomeninis muziejus

J. Andriusevičiaus muziejus
Adresas: Gaulėnų km., Luokės seniūnija, Telšių raj.
Tel.: 8 682 49806
Tai kraštotyrinio pobūdžio muziejus. Daugiau www.muziejusalka.lt

Žemaičių "Alkos" muziejaus vadovai 1947 - 2011 metais

1947-1969 ­ Bronius Švėgždavičius;
1969-1972 ­ Vitas Valatka;
1972-1974 ­ Petras Snarskis;
1974-1977 ­ Pranas Duoplys;
1977-1979 ­ Violeta Sadzevičiūtė;
1979-1986 ­ Jonas Andriusevičius;
1986-1994 ­ Kęstutis Švėgždavičius;
1994-2009 m. ­ Stasys Kasparavičius;
Nuo 2009 m. - Elvyra Spudytė

1948-1988 metais Žemaičių muziejus "Alka" oficialiai buvo vadinamas Telšių kraštotyros muziejumi.
1988 metų spalio 30 dieną muziejus susigrąžino senąjį Žemaičių  muziejaus "Alka" vardą.
Žemaičių  muziejaus "Alka" fondai ­ vieni iš turtingiausių Lietuvoje.
1967 metų prie muziejaus buvo pradėti kurti filialai. Pirmasis 1967 m. atidarytas Žemaitės gimtinėje Bukantėje. Tais pačiais metais 15 ha žemės plotas Telšių miesto pakraštyje išskirtas muziejaus buities skyriui (Žemaitijos liaudies buities muziejui po atviru dangumi). Kurį laiką Žemaičių muziejaus "Alka" žinioje buvo ir Mažeikių kraštotyros muziejus, Šatrijos Raganos iŽemaičių muziejaus „Alka“ kolektyvas 2002 m. liepos 17 d. prie rekonstruoto senojo muziejaus pastator Lazdynų Pelėdos memorialiniai muziejai, liaudies meno ekspozicija Plungės varpinėje, Džiuginėnuose įkurta Žemaitės memorialinė ekspozicija ir keletas kitų muziejų. Taip kad nors jis vadinosi tik Telšių muziejumi, tačiau muziejaus struktūra apėmė didelę dalį Žemaitijos teritorijos.
1988 metais Lietuvoje atlikta muziejų decentralizacija. Ją užbaigus daugelis muziejaus "Alka" filialų tapo savarankiškais muziejais.
Šiuo metu Žemaičių muziejų "Alka" sudaro centrinis muziejus Telšiuose, įsikūręs ant Žaliojo kalno, šio muziejaus Liaudies buities skyrius ir Džiuginėnuose esanti Žemaitės memorialinė ekspozicija.
Žemaičių muziejaus "Alka" fonduose ir ekspozicijose šiuo metu yra apie 46 tūkst. pagrindinio ir pagalbinio fondo eksponatų. Turtingas jo mokslinis archyvas, iš Žemaitijos dvarų surinkta paveikslų kolekcija.
1994 metais, kadangi trūko patalpų eksponatų laikymui ir ekspozicijoms, pradėta šio muziejaus priestato statyba.
Dalis vertingų muziejaus "Alka" eksponatų depozito tvarka nuolat eksponuojama kituose Žemaitijos muziejuose, ten rengiamose parodose.

Žemaitijos muziejus "Alka" (centrinio pastato nuotrauka) 

Nuotraukos iš Žemaičių muziejaus "ALKA" 
ir Žemaičių kultūros draugijos Informacinio centro archyvo 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt