GYVENIMO IR MIRTIES KELIU
 

Keletą šimtmečių gyvenome greta – žemaičiai ir žydai. Vaikščiojome tomis pačiomis gatvėmis, kvėpavome tuo pačiu oru. Bet atėjo toks metas, kai jų nebeliko.

Projekto ,,Telšiai. Čia būta ir kitų tautų“ paroda, eksponuojama muziejuje, supažindina su Telšių žydų bendruomenės istorija, papročiais, holokaustu ir gelbėtojais, autentiškais žydų paveldo eksponatais. Čia pateikiama tik nedidelė dalis minėtos parodos dalis.

 

Didžioji sinagoga ,,Beth. Hamedrash“.

Telšių ,,Ješivos“ pastatas

Telšių ,,Ješivos“ l.e. vedėjo pareigas M. Kaco ir sekretoriaus P. Gelfano raštas apie Telšių Aukštosios Talmudo mokyklos ,,Ješiva“ įsteigimą ir vadovybę. 1932 09 11 d.

 

 

Namas, kuriame nuo 1923 m. veikė žydų mokytojų seminarija ,,Javne“ Mergaičių gimnazijos ,,Javne“ pirmoji laida

 

 

Telšių žydų N. D. Krulio ligoninės atidarymas.

Apie 1936 m.

Telšių žydų N. D. Krulio ligoninės gydytojo Lurijos receptas, išrašytas B. Kubilytei . 1937 10 31 d.
   
V. Šabselbano fotosalono negatyvo dėklas Telšių žydų liaudies banko kvitas. 1934 12 12 d
   

Holokausto aukos

Paminklas 38 Alsėdžių ir 162 Telšių žydų

žudynių vietoje. Telšiai

   
Vyskupas Vincentas Borisevičius savo namuose slėpė žydus, gydytojų Blatų dukrelę, surasdavo ūkininkus, kurie priimdavo žydus

Žydų gelbėtojai Bronislava ir Juozas Straupiai.

1981 m. pripažinti pasaulio teisuoliais, apdovanoti

Jad Vašem atminimo medaliais ir garbės raštais

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt