TELŠIŲ RAJONAS

Telšių herbasRajono savivaldybė
Teritorija
Gyventojai
Statistika apie rajono įmones, įstaigas, organizacijas

Rajono savivaldybė

Telšių rajono savivaldybė
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
www.telsiai.lt

Teritorija

Rajono teritorija - 143900 hektarų. Iš jų 52,95 % tenka žemės ūkio naudmenoms, 29,88 % užima miškai, 3,68 % - vandens telkiniai, 2,22 % - miestas ir gyvenvietės, 2,02 % - pramonės įmonės bei keliai, 9,25 % - kitos paskirties žemės.

Gyventojai

Iš viso rajone 61240 gyventojų, 56,78 % jų gyvena mieste ir 43,22 % kaime.
Etninė sudėtis: 97 % - lietuviai, 2 % - rusai, 1 % - kitų tautybių.

Statistika apie rajono įmones, įstaigas, organizacijas

Rajone yra 11 seniūnijų, 19 pašto skyrių, autobusų stotis, 4 geležinkelio stotys, oro uostas, 3 viešbučiai, 2 moteliai, 10 ikimokyklinių įstaigų, vaikų darželis-mokykla, 18 pradinių, 13 pagrindinių, 17 vidurinių mokyklų, gimnazija, jaunimo mokykla, 2 specialiosios mokyklos, profesinė mokykla, žemės ūkio mokykla, koledžas, Telšių kunigų seminarija, 58 kultūros centrai, 21 katalikų bažnyčia, 3 kitų religinių konfesijų maldos namai, 2 muziejai, 32 bibliotekos, 74 archeologijos, istorijos ir kultūros paminklai, teatras, sporto centras, 31 sveikatos apsaugos įstaiga, 2 valstybinės įmonės, 29 akcinės bendrovės, apie 230 uždarų akcinių bendrovių, daugiau negu 30 žemės ūkio įmonių, per 1000 individualių ir keliasdešimt kitų įmonių.

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt