MUZIEJAUS LEIDINIAI

 

Vyskupo Motiejaus Valančiaus ikonografija

Vyskupo Motiejaus Valančiaus ikonografija.

Sudarė Zita Dargaitė. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2001. Tiražas 1000 egz. 57 psl.

Parodos, skirtos vyskupo M. Valančiaus 200 – osioms metinėms, vykusios Žemaičių muziejuje „Alka“, katalogas.

   

Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai“. I knyga. Archeologija. Rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“

Vitas Valatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai.

I knyga. Archeologija. Rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“.

Leidinį sudarė: Danutė Mukienė ir Laimutė Valatkienė. Išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. 2004. Tiražas 1000 egz. 416 psl. Archeologo, muziejininko, kraštotyrininko Vito Valatkos (1927–1977) rašytinio palikimo dalis – archeologinių ekspedicijų, kurioms jis vadovavo 1957–1977 m. medžiaga, archeologinių miniatiūrų, svarbesnių archeologinių radinių, saugomų Žemaičių muziejuje „Alka‘, moksliniai pasai, V. Valatkos bibliografija (1948–2004).

   

Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai.

Rinkinio katalogas. Sudarė Elvyra Spudytė. Išleido A. Baltmiškio firma „Spaudos lankas“. 2005. Tiražas 500 egz.183 psl. Kataloge pateikiami visi geležinių kryžių – viršūnių ir antkapių kryžių eksponatai, jų metrika. Pristatomi ir dabartiniai Telšių apskrities kalviai.

   

Vitas Valatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai.

II knyga. Muziejininkystė, etnografija, kraštotyra. Rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“.

Leidinį sudarė: Danutė Mukienė ir Laimutė Valatkienė. Išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. 2006. Tiražas 1000 egz. 432 psl. Knygoje – archeologo, muziejininko, kraštotyrininko Vito Valatkos (1927–1977) rašytinio palikimo dalis (straipsniai muziejininkystės, kraštotyros, etnografijos temomis, ekspedicijų ataskaitos, dienoraščių fragmentai, novelės, eilėraščiai), saugoma Žemaičių muziejuje „Alka“, ir prisiminimai apie knygos autorių.

   

Žemaičių muziejus „Alka“.

Sudarė E. Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2007. Tiražas 1000 egz. 237 psl. Leidinys apie Žemaičių muziejų „Alka“ ir jo rinkinius.

   

Fotografas Chaimas Kaplanskis. Vakarų Lietuva XIX a. pab. – XXa. vid.

Sudarytoja Marina Petrauskienė. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2007. Tiražas 600 egz. Fotoalbume – kataloge pirmą kartą specialistams ir visuomenei pristatomas vieno žymiausių XIX a. pab. – XX a. vid. fotografų Chaimo Kaplanskio ir jo dukros Feitskos Kaplanskaitės – Taicienės palikimas. Leidinyje publikuojama 201 fotografija iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių.

   

Lietuvos medaliai ir jų kūrėjai. Medalio kūrėjų stovyklos Telšiuose.

Sudarė P. Gintalas, Z. Dargaitė. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2007. Tiražas 500 egz. 223 psl. Albumas-katalogas supažindina su žymiausiais Lietuvos medalio kūrėjais, tradicinėmis Telšių stovyklomis, muziejaus „Alka“ medalių kolekcija, suformuota kartu su VDA Telšių dailės fakultetu, informuoja apie medalio meną profesionaliosios dailės kontekste bei tarptautinėje plotmėje.

   

Tradicinė žemaičių skulptūra.

Muziejaus „Alka“ rinkinys. Sudarė E. Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2008. Tiražas 1000 egz. 566 psl. Leidinys apie Žemaičių muziejuje „Alka“ saugomą žemaičių skulptūrą ir šiuolaikinius tautodailininkus, tęsiančius senųjų meistrų tradicijas.

   

Juozas Mickevičius. Tėvų ir protėvių žemė.

I knyga.

Sudarė D. Mukienė. Išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. 2008. Tiražas 1000 egz. 531 psl. Leidinyje paskelbtas istoriko, muziejininko, kraštotyrininko rašytinio palikimo, saugomo Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos istorijos institute, Žemaičių muziejuje „Alka“, Kretingos muziejuje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

   

Petras Gintalas. Gyvenimas ir kūryba.

Sudarė D. Mukienė. Išleido Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. 2008. Tiražas 500 egz. 491 psl. Knygoje publikuojamas aktoriaus, režisieriaus, poeto, žurnalisto Petro Gintalo (1908 – 1971) rašytinis palikimas.

   

Medaliai – Lietuvos tūkstantmečiui.

Sudarė Z. Dargaitė ir P. Gintalas. Išleido Vilniaus dailės akademija. 2009. Kataloge apibendrinami jau 25 metus Telšiuose rengiamos Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos darbo rezultatai ir supažindinama su ryškiausiais pastarųjų metų stovyklos dalyvių kūriniais.

   

Lietuva – nuo Durbės iki Kovo 11 – osios.

Sudarė Z. Dargaitė ir P. Gintalas. Išleido Vilniaus dailės akademija. 2010. Kataloge pristatyti XXVI Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos dalyviai ir jų darbai.

   

Žemaitijos dvarų meno kolekcija „Alkos“ muziejuje. Katalogas. Sudarytoja Z. Dargaitė. Išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2010.Tiražas 200 egz. 127 psl. Informacinio pobūdžio žinynas, supažindinantis su „Alkos“ muziejaus Ikonografijos skyriuje saugomais Žemaitijos dvarų meno lobiais.
   

Juzefas Perkovskis. Fotografija.

Žemaičių „Alkos“ muziejaus rinkiniai. Sudarytoja Elvyra Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2012. Tiražas 500 egz. 192 psl.

Dailininkas Juzefas Perkovskis buvo neeilinė asmenybė. Visą savo gyvenimą paskyręs Žemaitijos liaudies meno studijoms, sukaupė ir paliko vertingą, įdomų savo kūrybos ir tyrinėjimų archyvą. Šia knyga siekiama pristatyti dailininką Juzefą Perkovskį kaip menininką ir mažai žinomą fotografą. Jo dar niekur nepublikuotos fotografijos yra ne tik meniškos, bet ir informatyvios. Tuos pačius objektus dailininkas ne tik fotografavo, bet ir piešė, todėl knygoje pateikiamas ir pluoštelis labiausiai išbaigtų eskizinių piešinių, kurie papildo ir sušildo Žemaitijos peizažą. Fotografijos ir piešiniai liudija autoriaus visapusiškumą ir universalumą, aistringą domėjimąsi žemaičių liaudies menu.

   

Žemaičių muziejus ALKA. Vadovas po muziejų.

Sudarytoja Elvyra Spudytė. Išleido Lietuvos nacionalinis muziejus. 2012. 96 psl.

   

2013 m. Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus kalendorius.

Sudarytoja Elvyra Spudytė. 2012.

 

 

Žemaičių muziejus ALKA knygose:

 

NAUDINGOS NUORODOS:

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt