ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS "ALKA" RINKINIAI (1999 m. muziejaus rinkinio papildymas naujais eksponatais)

  • l999 m. muziejuje surinkti 2055 eksponatai. Iš jų į pagrindinį fondą pateko 1738. Didžioji eksponatų dalis muziejui buvo atiduota nemokamai. Gausiausią grupę sudaro telšiškės poetės T. Kryževičiūtės (1927-1991) archyvas (974vnt.), kuriame yra eilėraščių, prozos kūrinių rankraščių, laiškų, straipsnių.

  • Istorijos skyriaus kolekcijos papildytos tarpukario Lietuvos fotografijomis, vadovėliais, dokumentais, tremtinių dovanotomis relikvijomis.

  • Filatelijos kolekcija papildyta 1997-1998 m. išleistais pašto ženklais ir pirmosios dienos vokais, kurie antspauduoti specialiais tos dienos antspaudais.

  • Archeologijos skyriaus kolekcija papildyta archeologiniais 15-17 a. radiniais, surastais Telšių senamiesčio ir Varnių senkapio tyrinėjimų ir žvalgymų metu (1998-1999m.). Archeologinės keramikos kolekcija pasipildė 1960 m. tyrinėtos Paplinijo gyvenvietės (Žarėnų seniūn.) radiniais (į fondą perkelti 193 vnt.).

  • Etnografijos skyriaus kolekcijas papildė tarpukario Lietuvos ir pokario metais kūrusių moterų rankdarbiai ir atskiri buitiniai daiktai.

  • Meniniai medaliai, Eug. Šalkausko sukurti eskizai bei kitų lietuvių dailininkų 1935 m. sukurti šaržai, grafiko Vytauto Valiaus darbai papildė Dailės skyriaus eksponatų fondą.

Žemaičių muziejaus,,Alka” rinkinių vyr. saugotoja Elvyra Spudytė

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt