DVARŲ KULTŪROS PALIKIMAS (PAVEIKSLAI, BALDAI, SKULPTŪROS, KNYGOS, ARCHYVAI, TAIKOMOJO MENO PAVYZDŽIAI, NEGATYVAI IR FILMUOTA MEDŽIAGA 

PLATELIŲ DVARO KULTŪROS VERTYBĖS ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE "ALKA": 

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt