DAILININKO JUOZO BAGDONO 33 KŪRINIAI – 
ŽEMAIČIŲ MUZIEJUI „AL
KA“

Dailininkas Juozas Bagdonas (iš kairės) ir Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus opavaduotoja Zita dargaitė tvarko kūrinių perdavimo muziejui dokumentus

Žemaičių „Alkos“ muziejaus rinkiniai 2002 metų liepos mėnesį pasipildė keliomis dešimtimis naujų paveikslų. 33 savo kūrinius muziejui padovanojo prieš keletą metų iš Amerikos į gimtąją Lietuvą gyventi sugrįžęs žemaitis dailininkas Juozas
Juozui Bagdonui - 91 metai. Šiuo metu jis gyvena Plungėje, pas giminaičius.
J. bagdono mama yra kilusi iš Telšių apylinkių (Judrėnų kaimo, kuris yra prie Masčio ežero).
Nemažas J. Bagdono darbų kolekcijas jau turi ir keletas kitų Lietuvos muziejų: Žemaičių dailės Plungėje, Kretingos kraštotyros, Kauno Vytauto Didžiojo, Lietuvos dailės ir kt. Šiuo metu Lietuvoje jau saugoma apie pusė (500 vnt.) visų dailininko sukurtų pavekslų.
 
Augustino Jonušo nuotrauka
© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Lietuvos dailės muziejus, 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt