VIRTUALI PARODA "ŽEMAITIJOS KAIMO MUZIEJUS"

VIRTUAL EXHIBITION "OPEN-AIR MUSEUM OF RURAL LIFE OF (ZEMAITIJA) SAMOGITIA"

 

Troba turtingo ūkininko sodyboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka

Farmhouse. R. Eitkevicius photo