VIRTUALI PARODA "ŽEMAITIJOS KAIMO MUZIEJUS"

VIRTUAL EXHIBITION "OPEN-AIR MUSEUM OF RURAL LIFE OF (ZEMAITIJA) SAMOGITIA"

 

Stambaus ūkininko sodyba. Troba ir tvartas. R. Eitkevičiaus nuotrauka

Farmhouse and cattle-shed. R. Eitkevicius photo