Parodos, renginiai Žemaičių muziejuje „Alka“
2004 m. SAUSIO – KOVO mėnesiais

Žemaičių muziejuje „Alka“ sausio 16 d. atidaryta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Baldų dizaino studijos paroda. Eksponuoti brėžiniai, piešiniai, maketai.

Vasario 6 d. atidaryta Vasario 16-ajai skirta paroda „Žemaitiškos spalvos ir ornamentai“. Joje buvo eksponuojami audiniai, mezginiai, keramika, skrynios ir kt. eksponatai iš muziejaus Etnografijos skyriaus. Parodą rengė V.Rimkuvienė.

Vasario 9 d. Telšių „Atžalyno“ vid. m-los šeštokams, o vasario 13d. – Varnių paslaugų verslo ir žemės ūkio m-los 2 kurso siuvėjų specialybės studentėms Istorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė vedė edukacinį renginį „Senieji spaudiniai muziejuje ir spaudos draudimo metai“. Renginys vyko prie muziejuje įrengtos parodėlės iš senųjų spaudinių fondo.

Vasario 19 d. muziejininkai pristatė edukacinių renginių temas Telšių r. pradinių klasių mokytojų metodininkų klubui „Žara“. E.Spudytė vedė edukacinį užsiėmimą „Senoji tradicinė medinė skulptūra“.

Vasario 22 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko Užgavėnių šventė. Šventę organizavo „Alkos“ muziejus ir Telšių r. Kultūros centras.

Vasario 25 d. „Alkos“ muziejuje atidaryta dailininko Jono Igario 60-mečiui skirta jo tapybos darbų paroda. Parodą rengė E.Spudytė.

Kovo 12 d. Telšių „Atžalyno“ vid. m-los trečiokams Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė vedė edukacinį renginį „Senieji žemaičių rūbai“, o muziejaus bibliotekos vedėja I.Ramanauskienė – edukacinį renginį „Gimtoji kalba – didžiausias mūsų turtas. Spaudos draudimas ir kova už gimtąją kalbą“.

Kovo 17d. atidaryta paroda „Stačiatikių bažnyčia Žemaitijoje“. Parodoje eksponuojama Tauragės cerkvės klebono Olego Štelmano fotografijos, kuriose – cerkvių, jų altorių vaizdai, stačiatikių dvasininkai, parapijiečių gyvenimo akimirkos. Taip pat buvo eksponuojama dalis Telšių ir Tauragės cerkvių archyvo, pamaldų vedimo knygos, senos fotografijos, kuriose užfiksuota cerkvių statyba, akimirkos iš stačiatikių gyvenimo tarpukaryje. Parodą rengė R.Bartkienė, K.Švėgždavičius, R.Petrikas.

Tą pačią dieną muziejaus dailės salėje vyko Stačiatikių sakralinės muzikos koncertas. Koncertavo mišrus sakralinės muzikos ansamblis iš Telšių ir Vilniaus (vad. Margarita Mašina). Tauragės cerkvės klebonas Olegas Štelmanas, Laima Krasauskienė, Vytautas ir Kazimieras Girčiai, Vadimas Mašinas ir Irina Bulanova atliko rusų romansų ir dainų.

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2004.08.20