Parodos, renginiai Žemaičių muziejuje „Alka“ 
2004 m. balandžio–liepos mėnesiais

PARODA MAŽIESIEMS

2004 m. balandžio mėnesio pabaigoje Žemaičių muziejuje “Alka” vyko renginys, skirtas
Telšių miesto moksleiviams. Etnografinio skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė iš fonduose
saugomų eksponatų parengė parodą „Kai aš mažas buvau”. Ekspozicijoje buvo rodomi šimto
metų senumo žaislai, vaikų auginimo priemonės, mokykliniai reikmenys, vaikų sukurti
darbeliai, fotonuotraukos ir nemažai kitų eksponatų. Parodos atidaryme gausiai dalyvavo Vaikų dailės mokyklos auklėtiniai ir “Atžalyno” vidurinės mokyklos pradinukai. Jiems koncertavo
žemaičių folklorą populiarinantis vaikų ansambliukas “Čiučiuriuks” Ši parodėlė
muziejuje veikė iki 2004 m. rugpjūčio mėnesio.

 

 

Nuotraukose – renginio akimirkos ir parodos eksponatai

MOKYKLOS DIENA MUZIEJUJE

Žemaičių muziejus „Alka“ jau keli  metai bendrauja su Telšių miesto „Germanto“ vidurine mokykla. Muziejaus darbuotojai ne kartą lankėsi mokykloje, skaitė ten paskaitas, o šiemet kraštotyra besidomintis jaunimas buvo pakviestas į muziejų. Čia jiems apie muziejininkų darbą papasakojo muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius ir Archeologijos skyriaus vedėja Dalia Karalienė, kiti muziejaus darbuotojai. Moksleiviai susipažino ne tik su muziejuje veikiančiomis parodomis, bet ir su saugyklomis, čia sukauptais fondais, atsakė į jaunimo pateiktus klausimus. Už nuoširdų priėmimą, edukacinius renginius moksleivių ir pedagogų vardu muziejininkams padėkojo istorijos mokytoja Liuda Mitkuvienė.

Nuotraukoje viršuje – kalba istorijos mokytoja Liuda Mitkuvienė, moksleivius su Žemaičių muziejaus „Alka“ liaudies meno rinkiniu supažindina rinkinių vyr. saugotoja Elvyra Spudytė

JAUNOJO FILATELISTO DEBIUTAS

“Alkos” muziejus pagal tradiciją  nuolat atveria duris ir kolekcininkams, jų surinktiems eksponatams. 2004 m. du mėnesius čia veikė Telšių V. Borisevičiaus kunigų seminarijos II kurso studento Mariaus Dyglio filatelijos paroda, skirta Motinos dienai. Lankytojai turėjo progos
susipažinti su Italijos Renesanso tapytojo Rafaelio Sanzo paveikslais pašto ženkluose.
Parengti šią parodą padėjo istorijos skyriaus mokslinis darbuotojas Kęstutis
Švėgždavičius, kurio pastangomis muziejaus fonduose sukaupta vertinga pašto ženklų
kolekcija. M. Dyglio parodos atidaryme koncertavo jaunojo kolekcininko draugai klierikai. 2005 m. Telšiuose numatoma surengti respublikinę filatelijos parodą.

Nuotraukose: viršuje (iš kairės) – M. Dyglys ir K. Švėgždavičius, apačioje – koncertuoja M. Dyglio bičiuliai klierikai

JAPONŲ KULTŪRA ŽEMAITIJOS SOSTINĖJE

Nuotraukose – akimirkos iš parodos ir susitikimo su viešniomis iš Japonijos ambasados Lietuvoje

 

2004 m. Telšiuose ir Žemaičių muziejuje “Alka” lankėsi viešnios iš Japonijos ambasados Lietuvoje – patarėjos kultūros reikalams Chisako Maruyama ir Haruka Seto, vertėja Gabija Žukauskienė. Saulėtosios šalies atstovės, pabendravusios su Vaikų namų auklėtiniais ir „Ateities“ vidurinės mokyklos Japonų kalbos būrelio nariais, muziejuje surengė tradicinę arbatos ceremoniją. Jos metu buvo kalbama apie rytų meną, poeziją, filosofiją, dzen budizmą. Muziejaus paveikslų salėje veikė japonų kultūrai skirta parodėlė, kurioje buvo demonstruojami tradiciniai japonų daiktai. Juos apibūdino H. Seto. Masčio ežero pakrantėje buvo skraidinami japoniški aitvarai – japonai tiki, kad tą,  kurio aitvaras gerai skrenda, lydi sėkmė visus metus.

PAGERBTAS FILANTROPAS

2004 m. liepos 15 d. muziejaus paveikslų salėje telšiškiai gražiai pagerbė Telšių miesto
garbės pilietį vokietį iš Diuseldorfo Franc JozefDick. Šis bankininkas filantropas iš
kaimyninės šalies Žemaitijos sostinės gyventojams jau yra suteikęs įvairios paramos
maždaug už du šimtus tūkstančių eurų. Šio kilnaus žmogaus dėka daug labdaros yra
gavusios miesto gydymo įstaigos, mokyklos, jaunimo organizacijos. Ponas Dick
finansavo vokiečių kalbos mokytojų tobulinimosi kursus ir išvykas į Vokietiją, įvairius
konkursus, skyrė stipendijas studijuojantiems vokiečių kalbą.
Garbingąjį svečią jo 70-čio proga pasveikino ir už
paramą padėkojo Telšių rajono meras Vytautas Urbanavičius, miesto seniūnas Tomas
Kurlys, Švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Kleiva, medikų atstovė Adolfina
Striaukienė, katalikiškos vyskupo V. Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktorė Janina
Bucevičiutė ir kt. Muzikinius sveikinimus paskyrė Vaikų muzikos mokyklos dėstytojai
ir auklėtiniai. Ponas Franc JozefDick atsidėkodamas pasakė, kad tokioj puikioj aplinkoj
ir taip gražiai dar niekas jo nebuvo pagerbęs.

Tekstus parengė Augustinas Jonušas
Marinos Petrauskienės nuotraukos 

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2004.08.20