VIRTUALI PARODA "IŠ ŽEMAITIJOS DVARŲ KULTŪRINIO PALIKIMO"

VIRTUAL EHXIBITION "FROM THE CULTURAL HERITAGE OF THE ESTATE OF SAMOGITIA (ZEMAITIJA)"

 

Z. Lisieckaitė–Plechavičienė. Miestas žiemą

Z. Lisieckaite–Plechaviciene. Town in winter