VIRTUALI PARODA "IŠ ŽEMAITIJOS DVARŲ KULTŪRINIO PALIKIMO"

VIRTUAL EHXIBITION "FROM THE CULTURAL HERITAGE OF THE ESTATE OF SAMOGITIA (ZEMAITIJA)"

 

Berniuko su rože portretas. Dailininkas nežinomas. XVIII a. antra pusė. Drobė, aliejus. 67x52. ŽAM GEK 2784    

Portrait of  boy with rose. Painter unknown. XVIII century.  Linen, oil-paint. 67x52.  ZAM GEK 2784