VIRTUALI PARODA "IŠ ŽEMAITIJOS DVARŲ KULTŪRINIO PALIKIMO"

VIRTUAL EHXIBITION "FROM THE CULTURAL HERITAGE OF THE ESTATE OF SAMOGITIA (ZEMAITIJA)"

 

Žilberto Šuazelio portretas. Dailininkas nežinomas. Drobė, aliejus. ŽAM GEK 3082.

Portrait of the Z. Choiseul. Painter unknown.  Linen, oil-paint. ZAM GEK 3082