VIRTUALI PARODA "IŠ ŽEMAITIJOS DVARŲ KULTŪRINIO PALIKIMO"

VIRTUAL EHXIBITION "FROM THE CULTURAL HERITAGE OF THE ESTATE OF SAMOGITIA (ZEMAITIJA)"

 

S. Tyzenhauzaitės portretas. Dailininkas J. B. Lampis (jaunesnysis). Drobė, aliejus. 65X57. ŽAM GEK 2796

Portrait of the S. Tyzenhauzaite. Painter J. B. Lampis (the younger).  Linen, oil-paint. 65x57. ZAM GEK 2796