VIRTUALI PARODA "ŽEMAITIJOS KAIMO MUZIEJUS"

Vėjo malūnas. R. Eitkevičiaus nuotrauka Daržinė turtingo ūkininko sodyboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Stambaus ūkininko sodyba. Troba ir tvartas. R. Eitkevičiaus nuotrauka
Troba turtingo ūkininko sodyboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Svirnas stambaus ūkininko sodyboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Žardinė ir jauja turtingo ūkininko sodyboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka
Pryšininkė turtingo ūkininko troboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Trobos vidus. Geroji troba. R. Eitkevičiaus nuotrauka Virtuvė turtingo ūkininko gyvenamajame name. R. Eitkevičiaus nuotrauka
Alkierius turtingo ūkininko troboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Virtuvė turtingo ūkininko troboje. R. Eitkevičiaus nuotrauka Vazaunė stambaus ūkininko svirne. R. Eitkevičiaus nuotrauka

R. Eitkevičiaus nuotraukos

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt