VIRTUALI PARODA "ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS ALKA ISTORIJOS FRAGMENTAI" 

Žemaičių muziejaus "ALKA" atidarymo dalyviai. 1936 m. vasario 16 d.

 

Muziejaus direktorė Sedzevičiūtė Muziejaus direktorius, archeologas Vitas Valatka (1969-1972) Muziejininkas Petras Snarskis (sukūrė Gamtos ekspoziciją muziejuje)
Telšiai, Pašto g. 1999 m. sausio 24 d. Šiame namer 1934 m. "Alkos" muziejus buvo išsinuomavęs 4 kambarius ekspozicijai Muziejaus direktoriai (iš kairės): Stasys Kasparavičius (vadovauja muziejui nuo 1994 metų) ir Jonas Andriusevičius (1979-1986) Iš kairės: muziejaus darbuotoja, archeologė Laimutė Valatkienė ir kraštotyrininkas Konstantinas Bružas
Žemaitijos kaimo muziejus. Šiaulių dramos teatras vaidina "Žemaitę". 1984 m. Žemaitijos kaimo muziejus. Šiaulių dramos teatras vaidina "Žemaitę". 1984 m Muziejaus organizuotame renginyje "Telšių savivaldai – 200" (1991 m. gruodžio 6 d. Centre – telšių vyskupijos kancleris J. Gedgaudas ir Telšių vyskupas A. Vaičius
Naujosiose Žemaičių muziejaus "ALKA" parodų salėse. 2000 m. M. Šilinsko nuotrauka Naujosiose Žemaičių muziejaus "ALKA" parodų salėse. 2000 m. M. Šilinsko nuotrauka 1990 m. liepos 28 d. muziejuje lankėsi tuometinis LR Aukščiausiosios Tarybos pirminikas V. Landsbergis su žmona. Nuotraukoje – svečių delegacija muziejuje klausosi K. Švėgždavičiaus paskaitos
Akimirka iš dailininko Leopoldo Andrijausko tapybos darbų atidarymo. 1999 02 03 Akimirka iš dailininko Leopoldo Andrijausko tapybos darbų atidarymo. 1999 02 03 telšių vaikų dailės mokyklos moksleivių diplominių ir baigiamųjų darbų parodos atidarymas. ŽMA. 1999 09 08

Nuotraukos iš Žemaičių muziejaus "ALKA" fotoarchyvo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.01.28