PARODOS IR RENGINIAI MUZIEJUJE 
2003 m. liepos – rugsėjo mėnesiais

Žemaičių muziejuje „Alka“ liepos 8 d. atidaryta paroda „S.Dariaus ir S.Gireno transatlantiniam skrydžiui – 70“ (parengė Istorijos skyriaus mokslinis bendradarbis K.Švėgždavičius). Parodoje eksponuojami spaudiniai, filatelija, fotografijos. Liepos 11 d. atidaryta paroda „Žemaitija Lietuvos ir Europos žemelapiuose XVa. – XX a. pr.“ (parengė Istorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė).

Liepos 11–13 d. muziejuje vyko tarptautinė konferencija „Istoriniai etnografiniai regionai ir globalūs procesai: konfesijos ir migracija“. Konferencijos darbe dalyvavo ir pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, Belgijos, Ispanijos. Ypač daug klausimų ir diskusijų sukėlė prof. Jėsus Aytlon pranešimas apie Baskų regiono identitetą ispanų valstybėse. Pirmąją konferencijos dieną Lietuvos mokslininkai nagrinėjo atskiras XVI a. Žemaitijos problemas. Įdomus buvo dr. V.Vaivados pranešimas „Liuteroniškoji ir kalvinistiškoji Reformacijos bangos Žemaitijoje XVI а.: takoskyros ir jungtys“.
Antrąją konferencijos dieną buvo skaitomi pranešimai apie Lietuvos regioninius identitetus. Dr. J.Pabrėža savo pranešime nagrinėjo kalbos svarbą regiono gyvenime. Istorikė J.Skurdauskienė kalbėjo apie Žemaitijos palivarkus. Nemažo susidomėjimo susilaukė D.Elerto pranešimas „Klaipėdos kraštas: išnykusi realija, tradicijos tąsa, galimybė ateičiai“.
Trečiąją konferencijos dieną svečiams buvo parodyti Žemaitijos piliakalniai. Ekskursiją vedė muziejaus direktorius S.Kasparavičius. Šią konferenciją rengė Žemaičių kultūros draugija, Klaipėdos ir Šiaulių universitetai. Konferencijos koordinatorius – Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro mokslinis bendradarbis dr .V. Vaivada. Istorijos skyriaus mokslinis bendradarbis R.Petrikas paruošė pranešimą „Iš Gadunavo istorijos“ ir perskaite Gadunavo 750-ųjų metinių minėjimo konferencijoje.

Liepos 25 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko Oninių šventė. Buvo pagerbtos Onos. Koncertavo Varnių kultūros namų saviveiklininkai, vyko gegužinė. Rugpjūčio 16 d. vyko Biržuvėnų (Telšių r. Luokės sen.) 750-ųjų metinių nuo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose šventė ir konferencija. Pranešimą „Prie Biržuvenų ištakų“ perskaitė muziejaus direktorius S.Kasparavičius. Šioje konferencijoje muziejaus istorijos skyriaus moksl. bendr. R.Petrikas padarė pranešimą „Biržuvėnai. Gyvenvietė, valsčius, dvaras“.

Rugpjūčio 17 d. Masčio ežero pakrantėje prie „Alkos“ muziejaus pastatytos trys ąžuolo skulptūros vaizduojančios legendos apie Džiugą personažus. Šios skulptūros – vienos Telšių Taikomosios dailės technikumo medžio apdirbimo specialybės absolventų dovana „Alkos“ muziejui. Skulptūras kūrė skulptoriai Valdas Giedra, Andrius Dacius, Eugenijus Arbušauskas, Stasys Jogminas, Stasys Šliažas, Aloyzas Rimeika, Zigmas Visminas. Skulptūros vaizduoja Džiugą, jo mylimąją Austėją ir jos tėvą Ubartą. Muziejaus direktorius padėkojo skulptoriams už vertingą dovaną ir dėmesį „Alkos“ muziejui.

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 11 d. Telšiuose vyko XIX-toji Lietuvos medalio kūrėjų stovykla. Jos organizatoriai Žemaičių muziejus „Alka“ ir VDA Telšių taikomosios dailės ir dizaino fakultetas. Stovyklos tema buvo „Žemaitija Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą“. Stovyklos tikslai buvo užtikrinti svarbaus profesionaliosios dailės reiškinio tęstinumą, vaizdžia ir meniška forma pademonstruoti Lietuvos apsisprendą stoti į ES. Stovyklos darbe dalyvavo l3 medalio kūrėjų, dailininkas dizaineris, menotyrininkė, istorikas konsultantas. Stovyklos atidarymo proga surengtoje spaudos konferencijoje buvo kalbama apie stovyklos kūrybinius planus, medalininkų dalyvavimą Vilniaus trienalėse ir FIDEM parodose. Stovykla buvo ne tik kūrybinė, bet ir pažintinė. Menininkams buvo surengtas seminaras, ekskursija po Telšių senamiestį ir Žemaitijos piliakalnius. Pagrindinis stovyklos renginys buvo naujai sukurtų medalių pristatymas visuomenei, apdovanojimai, padėka rėmėjams. stovyklos uždarymas. Medalių kūrėjus sveikino Telšių apskrities, savivaldybės atstovai, LDS Medalininkų sekcijos pirmininkas A.Olbutas, šios stovyklos globėjas muziejaus direktorius S.Kasparavičius. Koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Rugsėjo 6 d. muziejaus Dailės salėje vyko Žemaičių kultūros draugijos V-tasis suvažiavimas. Suvažiavimas išklausė ZKD pirmininko ataskaitinį pranešimą, Revizijos komisijos ataskaitą, svarstė draugijos veiklos, Žemaitijos regiono problemas. Draugijos pirmininku vėl išrinktas „Alkos“ muziejaus direktorius S.Kasparavičius. 

Rugsėjo 11 d. surengta paroda „Žemaitija Lietuvos kelyje į Europos sąjungą“. Parodoje eksponuojami XIX-toje Lietuvos medalininkų kūrybinėje stovykloje sukurti medaliai. l3 autorių eksponavo 50 medalių sukurtų stovyklos tema.

Rugsėjo 12 d. Žemaičių akademijos konferencijoje „Viešvienai: senoji praeitis ir dailės paminklai“ muziejaus direktorius S.Kasparavičius padarė pranešimą „Getautės (Viešvės) pilis regiono pilių sistemoje“.

Rugsėjo 20–21 d. Telšiuose vyko teatro festivalis „Teatras – tautos sparnai“. Vienas iš jo renginių vyko muziejaus Dailės salėje. Aktorius ir režisierius iš Los Angeles (JAV) Algimantas Žemaitaitis skaitė ištraukas iš A.Baranausko, V.Mačernio kūrybos. Aktorė Virginija Kochanskytė atliko poetinę literatūrinę miniatiūrą apie V.Kudirką „Žmogaus misterija“.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2004.04.09