LEOPOLDO ANDRIJAUSKO (1864-1947) KŪRYBOS
VIRTUALI PARODA

Peizažas. Kartonas, aliejus, 51,5x73. Nesignuotas. 
ŽM ALKA 30207, D-753

Stasės Butrimienės nuotrauka 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt