LEOPOLDO ANDRIJAUSKO (1864-1947) KŪRYBOS
VIRTUALI PARODA

Burlaiviai įlankoje. Drobė, aliejus, 57x75. Signuotas apatiniame dešiniajame kampe: [parašas]. ŽM ALKA 2936, D-242

Stasės Butrimienės nuotrauka 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt