LEOPOLDO ANDRIJAUSKO (1864-1947) KŪRYBOS
VIRTUALI PARODA

Naktis prie Germanto. Drobė, aliejus, 34,8x46. Nesignuotas. 
ŽM ALKA 9506, D-179

Stasės Butrimienės nuotrauka 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.01.28