LEOPOLDO ANDRIJAUSKO (1864-1947) KŪRYBOS
VIRTUALI PARODA

Peizažas su ąžuolu. Faniera, aliejus, 50,2x65,5. Nesignuotas. 
ŽM ALKA 29234, 1493

Stasės Butrimienės nuotrauka 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.01.28