PARODA „KRIKŠTAS IR SENIEJI DIEVDIRBIAI“

 

Parodoje pristatoma Žemaičių vyskupijos istorija, kurią suformavo Lietuvos Nacionalinis muziejus ir muziejus „Alka“. Šią istorinę – dokumentinę parodą „Alkos“ muziejus papildo savais, muziejuje saugomais autentiškais eksponatais, susijusiais su krikšto istorija – ikonografiniais eksponatais, procesijų altorėliais, vėliavomis, spaudiniais, daiktais.

Muziejuje sukaupta senųjų dievdirbių XVIII – XX amžiaus pirmos pusės šventųjų skulptūrų kolekcija. Dalis šios kolekcijos pristatoma parodoje. Tai unikalios Švč. Mergelės Marijos, Pietos, Šv. Antano, Šv. Juozapo, Šv. Jono Nepomuko, ypač daugelio žemaičių meistrų pamėgtų ir vaizduojamų personažų skulptūros.

Skulptūrų parodą papildo dailininko – fotografo Juzefo Perkovskio piešiniuose įamžintos Žemaitijoje stovėjusios koplytėlės, koplytstulpiai,  kryžiai.

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt