PARODA

PROFESORIUI IGNUI KONČIUI (1915 06 06–2006 11 17)

ATMINTI

2011 m. birželio 29 d. – 2011 m. rugpjūčio 7 d.

 Viena iš pagrindinių Žemaičių muziejaus „Alka“ veiklos sričių – etnografinių ekspedicijų organizavimas. „Alkos“ muziejus kartu su Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka“ pirmąją ekspediciją suorganizavo 1934–1935 m. Vyko ji Drobūkščių kaime, kuris tuo metu buvo skirstomas į vienkiemius. Drobūkščių kaimo valstiečių ūkio sklypai buvo ne vientisi, o sudaryti iš kelių, išmėtytų įvairiose kaimo vietose. Šie sklypai, išskirsčius į vienkiemius, turėjo išnykti. Žemės tvarkymo departamentas matininkus ir kultūrtechnikus įpareigojo rinkti etnografinę ir istorinę medžiagą, fiksuoti objektus, turinčius išliekamąją medžiagą. Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius Pranas Genys ekspedicijai vadovauti pakvietė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorių Igną Končių. Ekspedicijoje surinkta apie 100 eksponatų.

Parodoje eksponuojamos fotografijos, piešiniai, surinktų audinių pavyzdžiai, daiktai. Paroda, skirta profesoriaus Igno Končiaus 125-osioms gimimo metinėms.

Parodos kuratorės – Marina Petrauskienė ir Vida Rimkuvienė.

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt