VACLOVO RIMKAUS (1933 – 2000)

TAPYBOS IR GRAFIKOS DARBŲ PARODA

„SIELA NERAMI... KELIONĖ PO ŽEMAITIJOS KRAŠTĄ“

2011 m. kovo 9 d. – 2011 m. balandžio 10 d.

Telšių rajono savivaldybės Žemaičių muziejus „Alka“ rengia tautodailininko Vaclovo Rimkaus tapybos ir grafikos darbų parodą.

Vaclovas Rimkus gimė 1933 m. pirmąją vasaros dieną Silvestruose (Tauragės r.). Per savo gyvenimą jis sukūrė virš dviejų šimtų aliejinės tapybos bei grafikos darbų. Dienoraščiuose ir ant sauso klevo lapo užfiksuotų atsivėrimų, gyvenimiškų pastabų lobyną, jį sutikusių, pažinojusių ir pagarbiai mylėjusių žmonių prisiminimus gali apibendrinti paties V. Rimkaus 1966 metais užrašyta mintis: „Siela nerami. Noris daug ką pamatyti... Daug ką sužinoti... Daug ką patirti...“

Tėvų įtaka šiam jautrios sielos ir skvarbaus proto žmogui – begalinė. Iš jų ir meilė tėvynei, ir pagarba artimui, ir žingeidumas, ir teisybės troškimas – savybės, lydėjusios V. Rimkų visą gyvenimą.

Anksti išryškėję jaunuolio gabumai matematikai nuvedė jį į prekybos buhalterijos studijas Kaune (1954-1956 m.). Nuo 1957-ųjų prasidėjo savarankiškas gyvenimas Klaipėdoje. Ir vis tas nuolat lydintis noras gyvenime įžvelgti daugiau, negu vien saugią dienų tėkmę... Buhalterinių skaičių eilutės ir stulpeliai... O mintyse – šilti, drąsūs, realistiniai potėpiai drobėje, įamžinantys besikeičiančias Klaipėdos erdves, apkeliautas Žemaitijos vietoves, įdomių žmonių portretus, išjaustus įspūdžius.

1960-aisiais ėmęsis tapyti, nuo 1964 m. V.Rimkus eksponuoja darbus tautodailininkų parodose, po ketverių metų tampa Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariu, rengia asmenines ir aktyviai dalyvauja grupinėse parodose. 1968 – 1970 metais su bendraminčiais prie Klaipėdos miesto Kultūros namų įkuria vaizduojamojo meno studiją, jai vadovauja, rengia mokymo programas, organizuoja studijos narių darbų parodas.

Dominuojančią vietą V. Rimkaus kūryboje užima jo mylimos Klaipėdos gatvelių, namukų ar jų fragmentų tikroviškas ir jaukus vaizdavimas. Pamažu nueinančią praeitį ir daiktus su laiko žyma menininkas vertino labiau negu naujoves.

Meną V. Rimkus studijavo iš knygų, pokalbių su bendraminčiais, mėgstamiausių dailininkų kūrybos, įkvėpimą rasdavo Klaipėdos gatvėse, muziejuose, kelionėse po Lietuvą, tautos kultūros palikime. Menotyrininkė Jovita Skolevičienė rašo: „Tapyba padeda pažinti Vaclovo Rimkaus asmenybę: per urbanistiką jis atskleidė pilietiškumą, portretuose – pagarbą ir sąlytį su kultūra, simbolistiniuose – dvasios balsą.“ Po Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą šis smulkaus sudėjimo didelės dvasios žmogus keliavo ir kaip kraštotyrininkas, iš kelionių parsiveždamas įspūdžių, užrašytų pasakojimų, eskizų, kurie vėliau atgimsta drobėse.

V. Rimkaus kūryba negali būti atsiejama nuo jo asmenybės. Su aiškiai suformuota ir išdėstyta pilietine nuostata jis dalyvauja visuomeniniame gyvenime: Klaipėdos miesto renginiuose, parodų atidarymuose, „žaliųjų“ veikloje, Sąjūdyje. Savo požiūrį, mintis ir pastebėjimus drąsiai išdėstydavo tiek valdininkų kabinetuose, tiek prisėdęs šalia jį sudominusio asmens ant suolelio. Būdamas dėmesingu ir atidžiu klausytoju, paskatindavo žmones atverti pergyvenimus ir džiaugsmus, savo nerimą, problemas ir sopulius neretai pasilikdamas sau ar tik patiems artimiausiems sielos draugams.

Šiuo metu nemažai V. Rimkaus darbų yra privačiose kolekcijose Lietuvoje ir už jos ribų: Australijoje, JAV, Kanadoje, Rusijoje, Ukrainoje, Armėnijoje, Vokietijoje. O didžioji dalis jų likusi žmonos Irenos Eleonoros globoje Klaipėdoje, eksponuojama parodose.

Parodos organizatorius – Žemaičių muziejus „Alka“.

Parodos atidarymas vyks 2011 m. kovo 9 d. 15.00 val. Žemaičių muziejaus „Alka“ patalpose (Muziejaus g. 31, Telšiai). Informacija telefonu (8 444) 70210, el. p. info@muziejusalka.lt

Ingrida Vaitiekienė

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt