XXVII LIETUVOS MEDALIO KŪRĖJŲ STOVYKLA

 

 Rugpjūčio 12 d. 15.00 Telšiuose Žemaičių muziejuje „Alka“ atidaroma XXVII Lietuvos medalio kūrėjų stovykla ,,Atmintis“.

Stovykla skiriama svarbiausioms mūsų valstybės datoms įprasminti, paminėti ne tik iškilius, bet ir skaudžius mūsų krašto įvykius. Stovykloje dalyvaus žinomi Lietuvos, Latvijos, Lenkijos medalio plastikos kūrėjai ir jaunieji dailininkai. Rekomenduojame medaliuose atspindėti Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimą, Lietuvos okupacijos ir genocido dieną, Rainių tragediją (sukako 70 metų). Vienas projekto tikslų yra atkreipti menininkų dėmesį į mūsų kultūrinį paveldą ir kitų tautų palikimą. Akcentuojame prieškario žydų bendruomenės paveldą ne tik Žemaitijoje ar Telšiuose, bet visoje Lietuvoje. 2011 metais minime svarbias jubiliejines sukaktis: Telšių miesto savivaldos - 220 m., Telšių vyskupystės 85 - mečio, Telšių taikomųjų menų mokyklos (dabar VDA Telšių dailės fakultetas) 80-mečio ir kt

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt