PARODOS, SEMINARAI, PROJEKTŲ PRISTATYMAI, KITI MUZIEJAUS
RENGINIAI 2005 M. BALANDŽIO–LAPKRIČIO MĖNESIAIS

IŠSAMIAU:
 
Parodą  „Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai“ pristato D.KaralienėBalandžio 29 d. muziejaus archeologijos ekspozicijos salėje atidaryta  paroda „Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai“, skirta Telšių miesto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-osioms metinėms. Parodoje eksponuojami Džiugo piliakalnio, legendomis susieto su Telšių miesto įkūrimu, archeologinio komplekso (X– XIII a.) radiniai. Taip pat eksponuojami atsitiktiniai archeologiniai radiniai (akmens, kaulo, titnago dirbiniai ir vėlesnių laikotarpių), rasti įvairiose Telšių miesto vietose. Eksponuojami ir ilgalaikių Telšių senamiesčio archeologinių tyrinėjimų radiniai, datuojami XIV–XX a. pr. laikotarpiu: monetos, buities indų fragmentai ir molio, stiklo, fajanso, porceliano dirbiniai, vaistų buteliukai, buteliai, kokliai. Lankytojai turi galimybę susipažinti ir su XVII–XVIII a. Telšių dvarvietės radiniais. Iš viso parodoje yra 219 eksponatų. 
Atidarant parodą ją pristatė muziejaus archeologės L.Valatkienė ir D. Karalienė. L.Valatkienė priminė Džiugo piliakalnio legendas, aptarė Džiugo piliakalnio archeologinio komplekso radinius. Archeologijos skyriaus vedėja D. Karalienė pasakojo Telšių miesto ir dvarvietės istoriją. Ji supažindino su Telšių miesto atsitiktiniais archeologiniais radiniais (pradedant nuo akmens amžiaus – neolito laikotarpio), Telšių dvarvietės radiniais (XVII–XVIII a. pr.), Telšių miesto ilgalaikių archeologinių tyrinėjimų radiniais ( XIV–XX a. pr.). Parodos atidaryme dalyvavo ir kalbėjo LR seimo narys Valentinas Bukauskas.
Projekto „Lietuva – lyg meditacijoj sugrįžtantis įvaizdis“ pristatymas. V. Mačernio eiles skaito L.LėverienėGegužės 20 d. muziejuje pristatytas projektas „Lietuva – lyg meditacijoj sugrįžtantis įvaizdis“. Projekto tikslas buvo surengti dailininko P. Augiaus-Augustinavičiaus darbų parodą, parodyti, kaip liaudies menas veikė jo kūrybą. Atsižvelgiant į tai, greta dailininko darbų buvo eksponuojami senieji žemaičių audiniai. Parodą pristatė VDA Telšių dailės fak. dekano pavaduotoja menotyrininkė A. Dargienė. Apie senųjų žemaičių audinių rinkinį, sukauptą ir saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, kalbėjo muziejaus etnografijos skyriaus vedėja V. Rimkuvienė.
Poetų V. Mačernio, P. Genio eiles parodos atidarymo metu skaitė Telšių Žemaitės teatro aktorė L.Leverienė. Šių poetų eilės pasirinktos todėl, kad dailininkas P.Augius-Augustinavičius iliustravo jų knygas.
Projektą rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Telšių rajono savivaldybė. Už fondo skirtas lėšas buvo pasportuoti ir įrėminti dailininko grafikos kūriniai. Projekto vadovė Z. Dargaitė.
 

 

Parodos „Telšių praeitis – dalis Žemaitijos istorijos“ atidarymas. Koncertuoja Renesanso muzikos ansamblis „Muzika fresca“Birželio 10 d. muziejuje atidaryta ekspozicija „Telšių praeitis – dalis Žemaitijos istorijos“, skirta Telšių  paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-osioms metinėms.
Parodoje pateikti unikalūs eksponatai, pasakojantys apie Telšių istoriją, kultūrą, buitį. Ekspoziciją rengė muziejaus Istorijos skyriaus darbuotojai. Jos įrengimą rėmė Kultūros ir sporto rėmimo fondas,   Telšių rajono savivaldybė. Šios ekspozicijos atidarymas buvo įtrauktas į Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-ųjų metinių šventinių renginių programą.
Ekspoziciją visuomenei pristatė muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Regina Bartkienė. Atidarymo renginyje koncertavo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos Renesanso muzikos ansamblis „Musika fresca“ (vadovė Loreta Ramelienė). Renginyje dalyvavo ir visus susirinkusius su miesto jubiliejumi sveikino Telšių rajono savivaldybės meras V. Urbanavičius ir Telšių seniūnas V.Ramšas.
Birželio 10 d. pačią dieną muziejuje buvo atidaryta Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus parengta paroda „Karas po karo“.
Liaudies meno šventė Žemaitijos kaimo muziejujeBirželio 12 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko Liaudies meno šventė. Joje tautodailininkai demonstravo senuosius amatus – audimą, klumpių drožimą, puodų lipdybą, pynimą iš beržo tošies, juostų audimą. Prie kalvėje užkurto žaizdro darbavosi kalviai. Žolininkės pristatė gydomąsias žoleles ir tepalus. Vyko klojimo teatrų pasirodymai, koncertavo etnografiniai ansambliai. Buvo surengtos respublikinės žirgų konkūro varžybos Telšių mero taurei laimėti. Kauno ir Rygos karo istorijos klubai demonstravo senąją karybą. Renginio dalyviams didžiulį įspūdį padarė patrankos, senoviniai šautuvai ir mundurai. Visi norintieji galėjo pasivaišinti rėmėjų dovanotu ir muziejuje iškepto jaučio kepsniu.
A. Nedzelskio tapybos parodos „Alkos“ muziejuje fragmentasLiepos 1 d. muziejuje visuomenei pristatyta dailininko Adelberto Nedzelskio darbų paroda. Adelbertas Nedzelskis – dailininkas ir menotyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, buvęs ilgametis M. K. Čiurlionio muziejaus direktorius. Dailininkas gimė Rietave, mokėsi Telšiuose, o nuo 1964 m. gyvena Druskininkuose. Kūriniai, kurie buvo eksponuojami parodoje, atlikti pastele. Buvo ir kompiuterinės grafikos, medžio intarsijų.
Parodą pristatė VDA Telšių dailės fakulteto dekano pavaduotoja Algė Dargienė. Parodos atidarymo metu dailininkas prisiminė savo jaunystės metus, praleistus Telšiuose, čia sutiktus įdomius žmones. Autorių sveikino Telšių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Danutė Mikienė, LR Seimo nario Valentino Bukausko atstovė Regina Lukauskienė.
Medalio kūrėjams ekskursiją veda rajono vyr. architektas A. ŽebrauskasRugpjūčio 16–31 dienomis muziejuje vyko XXI Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Kita medalio pusė“. Stovykloje dalyvavo 10 menininkų: P. Gintalas, R. Inčirauskas, A. Olbutas, R. Vaitkutė, V. Mockaitis, M. Gintalas, B. Sietinšienė, J. Erminaitė, E. Čėjauskaitė, S. Bertulis. Stovykla buvo skirta Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-osioms metinėms. Jos tema suteikė medalio kūrėjams plačias pasirinkimo galimybes, įvairias interpretacijas, vaizduojant Telšių miesto kūrimosi, egzistavimo tarpsnius, 555 metų palikimą, dabartį ir tęstinumą. Dailininkai taip pat turėjo galimybę parodyti „Antrąją medalio pusę“, savaip interpretuodami medalio Averso, Istorijos, Gyvenimo, Tiesos fasadinę pusę. Medalio kūrėjams buvo organizuojami seminarai. Juos vedė vyr. muziejininkas K. Švėgždavičius. Seminarų metu buvo pateiktos rekomenduojamos temos medalio kūrėjams. Stovyklos metu surengtos ekskursijos po Žemaitiją, Telšius. Menininkai aplankė Šiluvą, Tytuvėnus, Kražius, Plinkšius, Plungę.
Stovyklos yra savotiška mokykla. Jose kartu dirba prityrę medalio meistrai ir jaunimas, be to, tai gera proga susitikti, pabendrauti, gauti kūrybinio įkvėpimo ateičiai.
Stovykla baigėsi sukurtų darbų ir stovyklos pristatymu visuomenei.
XXI Lietuvos medalių kūrėjų stovyklos „Kita medalio pusė“ dalyviai ir organizatoriaiRugpjūčio 31 d. muziejuje atidaryta paroda „Kita medalio pusė“. Joje buvo eksponuoti XXI Lietuvos medalio kūrėjų stovykloje sukurti medaliai. Vieni menininkai rodė jau visiškai užbaigtus medalius, kiti – gipsinius savo pradėtų kurti medalių modelius. Iš viso parodoje buvo eksponuoti 87 medaliai, stovyklos dailininko M. Gintalo sukurti stovyklos plakatai, nuotraukos iš stovyklos gyvenimo.
Stovyklos dalyvius parodos atidarymo metu pasveikino Telšių apskrities, savivaldybės vadovai, LDS medalininkų sekcijos pirmininkas ir FIDEM (Tarptautinė medalių federacija) atstovas Lietuvai A. Olbutas.
Stovyklą rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Telšių apskrities admininstracija, Telšių rajono savivaldybė, A.Baltmiškio firma „Spaudos lankas“, Telšių rajono vyr. architektas A. Žebrauskas, LR kultūros ministerijos stipendininkai P. Gintalas, A. Olbutas, R. Inčirauskas.
V. Rimkuvienė pristato parodą „Judaikos rinkiniai „Alkos muziejuje“Rugsėjo 22 d. muziejuje pristatytas projektas „Pamiršti, bet neužmiršti“, skirtas Telšių žydų bendruomenės atminimui. Tą pačią dieną atidaryta paroda „Judaikos rinkiniai „Alkos“ muziejuje“. Parodoje eksponuoti dailininkų E. Keišs ir L. Kagano sukurti įvairių tarpukario laikotarpio politinių veikėjų šaržai, žydų buities ir religinių apeigų daiktai, toros, talmudai.
Šis projektas – edukacinis. Jis muziejaus lankytojus supažindina su Telšių žydų bendruomenės istorija, žydų papročiais ir kalendorinėmis šventėmis. Projektas skirtas įvairaus amžiaus moksleivių ir suaugusiųjų edukacijai. Projekto vadovė V. Rimkuvienė.
Projekto pristatymo renginyje dalyvavo ir kalbėjo Telšių seniūnas V. Ramšas, Telšių apskrities žydų bendruomenės pirmininkas R. Genys. Telšių Žemaitės teatro aktorė L.Leverienė renginio metu skaitė žydų sukurtus anekdotus.
Projektą rėmė Švietimo kaitos fondas, Telšių rajono savivaldybė.   
E. Spudytė pristato parodą „Linas mene ir buityje“Rugsėjo 29 d. muziejuje atidaryta paroda „Linas buityje ir mene“. Eksponuoti 307 vaizduojamojo ir taikomojo meno pavyzdžiai iš lino. Parodai kūrinius pristatė 21 autorius iš Telšių, Plungės ir Mažeikių rajonų bei trijų mokyklų – Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakulteto studentai, Telšių regioninio mokymo centro bei Tryškių Lazdynų Pelėdos mokyklos – moksleiviai. Parodą pristatė, apie linų auginimą ir pritaikymą pasakojo muziejaus vyr. fondų saugotoja Elvyra Spudytė. Dainas apie liną dainavo ir eiles skaitė Telšių rajono Žarėnų saviveiklininkai Dalia ir Marius Petrauskai. Koncertavo Žemaitijos kolegijos Telšių menų ir pedagogikos fakulteto studentai.
2005 m. spalio 20 – lapkričio 15 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ veikė fotomenininko Mečislovo Šilinsko fotografijų paroda „Miestas prie Masčio ežero“. Paroda skirta Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-osioms metinėms. Fotografijose – Telšių miesto vaizdai įvairiais metų laikais. Parodą pristatė vyr. muziejininkas K. Švėgždavičius. Fotomenininką pasveikino tautodailininkai, giminės, pažįstami. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius parodos autoriui įteikė padėkos raštą.
 
Nuotraukoje – M. Šilinsko parodos atidarymo akimirka
2005 m. lapkričio 16 d. muziejuje atidaryta dailininko A. Ilginio (Klaipėda) tapybos paroda „Mano jūra“. Parodoje eksponuojami paveikslai marinistine tematika. Autorius – buvęs šturmanas, todėl ši tematika jam labai artima. Parodos atidarymo metu dailininkas pažymėjo, kad jo tikslas savo kūriniuose parodyti jūrą ne nuo kranto, bet ant drobėsišryškinti jos galią ir gyvybingumą. Parodą pristatė menotyrininkė, VDA Telšių dailės fakulteto dekano pavaduotoja A. Dargienė.
Parodos atidarymo metu vyko A. Jonušo sukurto filmo  apie A. Ilginį peržiūra. Filme pasakojama ir apie  dailės  klubą „Guboja“, kuriam A. Ilginis vadovavo 35 metus.
Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė L. Lėveriene parodos atidarymo metu skaitė lietuvių poetų eiles apie jūrą.
Dailininką pasveikino Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas R. Radavičius, Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas A. Dacius, Klaipėdos universiteto mokslo darbuotojas dr. V. Vaivada, žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius S.Kasparavičius.
 
Nuotraukoje – A. Ilginis (dešinėje) ir P. Gintalas
 2005 m. lapkričio 17 d. muziejuje pristatytas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus  sukurtas videofilmas „Palieku tau savo vaiką...“
Filme pasakojama apie telšiškių Rūtos Gurvičiūtės ir Prano Laucevičiaus gyvenimą, meilę ir mirtį. Abu buvo sušaudyti paskutiniąją karo dieną. Jų sūnelį Telesforą slapstė ir užaugino Prano Laucevičiaus sesuo Jadvyga Baužienė. Į filmo pristatymą buvo atvykusi 91-erių metų amžiaus Jadvyga Baužienė, Telesforas Laucevičius. Filmą pristatė viena iš jo kūrėjų Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Gelbėtojų ir atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Selčinskaja. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja Rachilė Kostanian, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius S. Kasparavičius.
 
Nuotraukoje – D. Selčinskaja  įteikia gėles Telesforo gelbėtojai Jadvygai Baužienei
 
Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.
M. Petrauskienės nuotraukos 

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt