Telšių herbasTELŠIŲ RAJONAS

Rajono savivaldybė
Teritorija
Gyventojai
Statistika apie rajono įmones, įstaigas, organizacijas

Rajono savivaldybė
Telšių rajono savivaldybė
Žemaitės g. 14, LT-5610 Telšiai
Tel.: (+370 94) 5 22 33, Fax: 5 12 44
El. paštas:
telsiai@lsa.lt

Teritorija

Rajono teritorija - 143900 hektarų. Iš jų 52,95 % tenka žemės ūkio naudmenoms, 29,88 % užima miškai, 3,68 % - vandens telkiniai, 2,22 % - miestas ir gyvenvietės, 2,02 % - pramonės įmonės bei keliai, 9,25 % - kitos paskirties žemės.Telšių katedra

Gyventojai

Iš viso rajone 61240 gyventojų, 56,78 % jų gyvena mieste ir 43,22 % kaime.
Etninė sudėtis: 97 % - lietuviai, 2 % - rusai, 1 % - kitų tautybių.

Statistika apie rajone veikiančias įmones, įstaigas, organizacijas

Rajone yra 11 seniūnijų, 19 pašto skyrių, autobusų stotis, 4 geležinkelio stotys, oro uostas, 3 viešbučiai, 2 moteliai, 10 ikimokyklinių įstaigų, vaikų darželis-mokykla, 18 pradinių, 13 pagrindinių, 17 vidurinių mokyklų, gimnazija, jaunimo mokykla, 2 specialiosios mokyklos, profesinė mokykla, žemės ūkio mokykla, koledžas, Telšių kunigų seminarija, 58 kultūros centrai, 21 katalikų bažnyčia, 3 kitų religinių konfesijų maldos namai, 2 muziejai, 32 bibliotekos, 74 archeologijos, istorijos ir kultūros paminklai, teatras, sporto centras, 31 sveikatos apsaugos įstaiga, 2 valstybinės įmonės, 29 akcinės bendrovės, apie 230 uždarų akcinių bendrovių, daugiau negu 30 žemės ūkio įmonių, per 1000 individualių ir keliasdešimt kitų įmonių. 

Nuotraukos iš Žemaičių kultūros draugijos Informacinio centro archyvo 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt