ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS "ALKA" ŪKINĖ-ADMINISTRACINĖ 
VEIKLA 1999 METAIS

Administracinis darbas
1. Per visus metus vyko muziejaus tarybos, fondų komisijos, darbuotojų pasitarimai.
2. Buvo organizuojama muziejinė, mokslinė ir ūkinė veikla.
3. Teiktos paslaugos visuomeniniams Gaulėnų ir Biržuvėnų muziejėliams.

Ūkinė veikla
1. Pavasarį užbaigtas muziejaus senojo pastato rekonstrukcijos projektas ir pradėti pastato remonto ir rekonstravimo darbai, kurie rudenį, pritrūkus lėšų, buvo sustabdyti, o vėl atnaujinti 1999m. pabaigoje.
2. Pavasarį galutinai ištuštintos senojo pastato patalpos - visi fondų eksponatai, perkelti į priestatą, išmontuota buvusios ekspozicijos įranga.
3. Panaudojant išmontuotos ekspozicijos įrangos medžiagas bupagamintos ir įrengtos laikinos lentynos naujo priestato atskirose fondų patalpose.
4. Vyko nuolatinė senojo pastato rekonstrukcijos darbų ir muziejaus ūkinės veiklos priežiūra.

Žemaitijos kaimo muziejuje
1. Savivaldybės lėšomis restauruota:

  • dalis XIX a. pastato (tvarto), pakeisti apatiniai sienojai;

  • naujai uždengta 85 kv. m skiedrų stogo.

2. Rėmėjų lėšomis suremontuota:

  • karčių tvoros;

  • naujai uždengta 50 kv. m žardinės pastato stogo.

S. Kasparavičius, Žemaičių muziejaus,,Alka” direktorius

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt