Žemaičių muziejaus "ALKA" įkūrėjas, poetas Pranas GenysPRANAS GENYS (1902-1952)

Pranas Genys - poetas, publicistas, visuomenės veikėjas. Jis buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, jaunalietuvis, vėliau - Žemaičių „Alkos” muziejaus steigėjas ir jo vedėjas, muziejinės medžiagos rinkėjas ir muziejaus rūmų statytojas, vienas iš literatūrinių vakarų organizatorių ir dalyvių. Šią jo veiklą iš dalies atspindi ir pateikiama bibliografija. Ji nepilna - kai kas paties autoriaus nepastebėta, kai ką jau nebebuvo galima ir surinkti, nes trūksta keletos periodinių leidinių, kuriuose savo publikacijas spausdindavo P. Genys, pilnų komplektų. P. Genys savo kūrybą - eilėraščius, apsakymus beveik visada pasirašydavo savo pavarde. Tuo tarpu po straipsniais ir korespondencijomis dažnai jis pasirašydavo ir slapyvardėmis: Telšių Pliumpis, Narūnas, Ventos ašara, o kai kada ir raidėmis Pr. G., o kai kurias gal ir P. G. be to, dalį jo korespondencijų redakcijos išspausdindavo ir be jokių parašų. Inicialai P. G. kartais gali būti ir poeto Petro Gintalo, o Narūnu pasirašinėdavo ir J. Stonys (žr. „Garsas”, 1928 m. Nr. 25, p. 3). Todėl kai kurie rašiniai su inicialais P. G. į bibliografiją neįtraukti. (...)
Po tragiškos mirties Šilutės (Macikų) lageryje jo vardas daugiau kaip 20 metų Lietuvoje nebuvo minimas, nespausdinta ir kūryba. Į šią bibliografiją neįtraukti ir P. Genio darbai, tuo laikotarpiu spausdinti JAV ir kituose užsienio lietuvių leidiniuose - autorius neturėjo galimybės tokią bibliografiją surinkti.

 

Tekstą parengė Adolfas Tautavičius
Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus "ALKA" fotoarchyvo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt