MUZIEJAUS KŪRĖJAI

PRANAS GENYS:

EUGENIJUS ŠALKAUSKAS

JONAS MIKULSKIS

BUTKŲ JUZĖ:

VITAS VALATKA (V. Valatkos rašytinis palikimas ir publikacijos apie V. Valatką):

MUZIEJAUS MOKSLINIS-TIRIAMASIS DARBAS (statistika)

MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ MOKSLO DARBAI, STUDIJOS, SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS SPAUDOJE:

Laimutė Valatkienė

Zita Dargaitė

Regina Bartkienė

Dalia Karalienė

Stasys Kasparavičius

Vida Rimkuvienė

Irena Ramanauskienė

Elvyra Spudytė 

Gediminas Šatkauskas 

MUZIEJAUS EDUKACINĖ VEIKLA

SEMINARAI, KONFERENCIJOS

IŠKILŪS TELŠIŲ KRAŠTO ŽMONĖS 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2003.12.07