MUZIEJAUS KŪRĖJAI

VITAS VALATKAVitas Valatka

(Skyrius pildomas nauja informacija)

ETNOGRAFIJA

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI

KRAŠTOTYROS UŽRAŠAI. Sąsiuvinis Nr. 1. Užrašyta 1954-1956 metais
(M. A.- 40. Telšių kraštotyros muziejus):

I dalis. Turgūs:

II dalis. Padavimai. Žemaitijos dvarai

III dalis. Tradicijos ir papročiai 

Sąmoningas gandų skleidimas
Naujokų daina
Tikri įvykiai

KAPAI

PUSLAPIAI IŠ DIENORAŠČIŲ (1950-1962 m. laikotarpio)

AMATAI

SPAUDA

KRAŠTOTYRININKO UŽRAŠAI

KITOS PUBLIKACIJOS APIE MUZIEJAUS EKSPONATUS

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt