Kirviai: 1– I-ojo pilkapio kapas  Nr. 1, 2 – V ar VI pilkapių atsitiktinai rastas, 3–VI pilkapio kapas Nr. 3

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt