VARNIŲ KAPINYNO TYRINĖJIMŲ (1998 M.) ARCHEOLOGINIAI RADINIAI. II dalis

Kapo Nr. 9 radinys Kapo Nr. 9 radiniai
Kapo Nr. 9 radiniai Kapo Nr. 10 radiniai
Kapo Nr. 10 radiniai Kapo Nr. 10 radiniai
Kapo Nr. 17 radinys Kapo nr. 17 radiniai

I dalis

Dailininkė Daiva Kavaliauskienė
Iliustracijos iš Žemaičių muziejaus "ALKA" archyvo 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt