VARNIŲ KAPINYNO TYRINĖJIMŲ (1998 M.) ARCHEOLOGINIAI RADINIAI. I dalis

Varnių kapinyno PV dalies tyrinėjimai. Perkasa Nr. 2

kv. –1,2 C (išpjova)
h – 90 cm

 

Kapo Nr. 1 radiniai.
Kapo Nr. 5 radinys. Kapo Nr. 8 radiniai.
Kapo Nr. 8 radinys Kapo Nr. 8 radinys

Dailininkė Daiva Kavaliauskienė
Iliustracijos iš Žemaičių muziejaus "ALKA" archyvo 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt