Juzefas Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika    (skrynios ir verpstės) 

Juzef Perkowski. The Ornaments in Samogitian Folk Art (chests and spins)

Iliustracijos iš knygos “Juzefas Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: 
Forma ir simbolika”, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Illustrations from the book "“Juzefas Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: 
Forma ir simbolika”, Vilnius, 1999.