VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS

Vienaragių pilkapių archeologinių kasinėjimų 1963 m. radinių sąrašas

X PILKAPIS

Pavieniai radiniai

1. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis - 13,6 cm., ašmenų plotis - 4,0 cm. Įmovos skersmuo - 3,9-3,4 cm. Įmovos viduje išlikę koto liekanų pėdsakai. Medžio pėdsakų fragmentas yra prirūdijęs prie kirvio ašmenų šono.
Rastas 45 cm. gylyje (nuo pilkapio centro viršaus) centrinio akmenų vainiko supamos aikštelės šiaurės rytų krašte.
2. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 14,2 cm., ašmenų plotis 4,7 cm., įmovos skersmuo 4,0-3,7 cm. Įmovos viduje išlikę koto liekanų pėdsakai. Įmovos fragmentas dėl perrūdijimo nulūžęs.
Rastas 42 cm. gylyje centrinio akmenų vainiko supamos aikštelės šiaurės rytų krašte.
3. Peilis - išlenktas, geležinis, trumpu įkočiu su koto pėdsakais. Peilio viršūnės galas nulaužtas. Fragmento ilgis 8,5 cm,. dalis, buvusi kote 4,2 cm., ašmenų plotis 2,3 cm.
Rastas 45 cm. gylyje centrinio akmenų vainiko supamos aikštelės šiaurės rytų krašte už 14 cm. į šiaurę nuo įmovinio kirvio Nr.1.
4. Smeigtukas - galvutė žalvarinė, geležinė smeigė nulaužta ir neišlikusi. Kaklelyje yra trys skersiniai grioveliai. Analogiški ratu išdėstyti grioveliai buvę ir prie galvutės. Galvutės ilgis 3 cm. galvutės plokštelių skersmuo 1,97 cm. Smeigtuko ilgis nenustatomas, nes smeigė su ąsele nulūžusi.
Rastas 68 cm. gylyje prie pilkapio dugno po centrinio akmenų vainiko akmenimis pietinėje pilkapio pusėje.
5. Gargažė - žalsvos spalvos, blizganti, korėta ir lengva, su pritirpusių pelenų pėdsakais apatinėje dalyje, suskilusi į 4 dalis.
Rasta 68 cm. gylyje centriniame degėsių sluoksnyje ant pilkapio dugno.

IV PILKAPIS

Kapas Nr.1

6. Ietigalis - įmovinis, geležinis, su karklo lapo formos plunksna. Ilgis apie 18,4 cm. (plunksnos viršūnės galas nulaužtas). Plunksnos plotis 3,5 cm., įmovos ilgis 7 cm., įmovos skersmuo 2,2-1,8 cm. Perėjimas iš plunksnos į kaklelį žymus. Rastas griautiniame kape ties galva, dešinėje pusėje.IV pilkapio kapo Nr.1 radiniai
7. Segė - akinė, žalvarinė, atvira įvija. Kojelėje įspaustos 3 poros dvigubų „akučių”. Lankelis gaubtu viršumi, neornamentuotas. Ilgis 7,5 cm., plotis ties įvija apie 3,4 cm., kojelės plotis 1 cm. Segė visai oksidavusis, paėmus subiro. Rasta griautiniame kape krūtinės srityje, įprastoje padėtyje, įvija nukreipta į dešinę lavono pusę.
8. Apyrankė - apvalaus skerspjūvio, prasilenkiančiais galais, galuose yra po aštuonis ratu išsidėsčiusius griovelius, o korpusas ornamentuotas trijomis poromis išilginių griovelių su skersais, įžambiais įkirtimais. Lankelio skersmuo 0,6 cm. apyrankės dydis 7,7-6,9 cm.
Rasta griautiniame kape krūtinės srityje, statmenoje padėtyje, atrodo, kad yra buvusi užmauta ant dešinės rankos.
9. Audinys - nedidelis fragmentas iš storų pluoštinio augalo nesuktų siūlų. Siūlų storis vienodas, maždaug 0,7 mm. storio. Audimo raštas, atrodo, yra paprastas dvinytis. Rastas kape ant apyrankės.

Kapas Nr.2

10. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 17,5 cm., ašmenų plotis 5,8 cm., įmovos skersmuo 4,2-17,5 cm. Medienos pėdsakų įmovos viduje nesimato. Medžio pėdsakų fragmentas yra prirūdijęs prie kirvio ašmenų šono. Apačioje prie įmovos prirūdijo smulkių anglių iš kapo dugno. Rastas griautiniame kape nenustatytoje vietoje,atrodo, kojų srityje, 41 cm. gylyje nuo pilkapio centro viršaus.

Kapas Nr.3

11. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 16,5 cm., ašmenų plotis 4,8 cm., įmovos skersmuo 4-3,6 cm. Įmovos viduje prirūdijęs kotas iš ąžuolo medžio su šerdimi centre ir 18 metinių rievių pėdsakakais. Ant ašmenų irgi matosi kažkokios organinės medžiagos (kaulo ar medžio) neaiškūs pėdsakai. Rastas pilkapio centro kape, nenustatytoje kapo vietoje, 57 cm. gylyje.

Kapas Nr.4

12. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 14 cm., ašmenų plotis 4,3 cm., įmovos skersmuo 3,7-3,6 cm., įmovos viduje koto pėdsakų nėra. Prie kirvio įmovos matosi prirūdijusio medžio ar žievės pėdsakai. Rastas kape padėtas virš galvos skersai lavono, statmenai, o ne horizontaliai nukreiptais ašmenimis.
13. Antkaklė - žalvarinė, trimitiniais galais. Trimitų galai turi po du aplink įrėžtus griovelius, kurių sudaryti 3 gūbreliai iškapoti skersiniais ranteliais. Ties trimitų perėjimu į lankelį yra penkios grupės po tris ratu išsidėsčiusius griovelius, kurių sudaryti gūbreliai taip pat skersai iškapoti. Tarp šių grupių esančiose plokštumose įmuštos smulkių akučių eilutės. Nuo šios ornamento grupės į abi puses, maždaug iki trečdalio antkaklės kaklelio eina 3 kartus įžambiai aplink besisukantis dviejų griovelių, su tarp jų skersai iškapotu gūbreliu, ornamentas. Susidariusi tarp šių griovelių įvijinė plokštuma turi keturiomis įvijomis įmuštas nedideles akutes. Užpakalinė antkaklės dalis apvalaus skerspjūvio, neornamentuota. Antkaklės dydis 15,5-14 cm., trimito skersmuo 1,8 cm., lankelio skersmuo 0,6-0,5 cm. Antkaklės užpakalinė dalis visai sunykusi, todėl paėmus sutrupėjo. Rasta kape prie lavono kaklo.
14. Segė - akinė, žalvarinė, atvira. Kojelėje įspaustos penkios akutės, lankelyje įrėžti du išilginiai grioveliai. Ilgis 6,3 cm., Plotis ties įvija neaiškus, kojelės plotis apie 1 cm. Segė labai sunykusi. Rasta kape palaikų krūtinės srityje.
15. Apyrankė - apvalaus skerspjūvio, nesusieinančiais galais. Galuose buvo daugiau kaip po 5 aplink išsidėsčiusius griovelius. Korpusas ornamentuotas trijomis poromis išilginių griovelių, su iškapotu tarp jų gūbreliu. Tarpai tarp šių griovelių porų ornamentuoti retokomis pavienėmis akutėmis. Lankelio skersmuo 0,7 cm., apyrankės dydis 8,3-6,3 cm. Rasta griaučių kairiojo peties srityje, kur greičiausiai buvo prilenkta dešinioji mirusiojo ranka.
16. Audinys - nedidelis fragmentas iš storų vilnonių siūlų. Siūlų storis maždaug 0,7 mm. Audinio
Puodo šukės raštas paprastas dvinytis. Rastas kape ant apyrankės viršaus.

IV pilkapio pavieniai radiniai

17. Puodo šukės - rankom lipdyto, ornamentuoto fragmentiniu banguotu ornamentu. Molyje įmaišyta smulkių akmenukų, išorinė pusė išdegusi gelsvai, o vidaus pusė juosva, puodo profiliavimo iš šukių nustatyti neįmanoma. Sienelių storis 1,1 cm. Rastas įvairiose viso pilkapio paviršiaus vietose po velėna.

VII PILKAPIS

Kapas Nr.1.

18. Antkaklė su buoželiniais galais. Padaryta iš plonos apvalaus skersinio pjūvio žalvarinės vielos, kairioji buoželė nulenkta žemyn, o dešinioji į viršų. Lankelio skersmuo 20,3 cm., buožės plotis 0,7 cm., buoželės aukštis 0,7 cm. Antkaklės dydis nenustatomas, nes užpakalinė dalis buvo visai sunykusi. Buoželės pagrinde įgręžtas aplink einantis griovelis, o likęs paviršius papuoštas dviejomis susikryžiuojančiomis griovelių poromis. Rasta degintinio lapo pelenų krūvelėje į viršų iškeltomis buoželėmis.VII pilkapio kapo Nr.1 radiniai
19. Antkaklė - žalvarinė, trimitiniais galais. Trimitų galai turi po du aplink įrėžtus griovelius, kurių sudarytas gūbrelis įkapotas skersiniais ranteliais. Ties trimitų perėjimu į lankelį yra po 10 paprastų aplink išsidėsčiusių griovelių. Sudaryti gūbreliai neornamentuoti - lygūs. Antkaklės dydis apie 18-12 cm., trimito skersmuo 16 cm., lankelio skersmuo 0,4 cm. Antkaklė rasta horizontaliai paguldyta degintinio kapo pelenų krūvelėje.
20. Apyrankė - žalvarinė, juostinė, kiek plonėjančiais, suapvalintais galais. Paviršius puoštas trimis išilginiais grioveliais, tarp kurių susidarę du gūbreliai puošti įžambiais įkapojimais ir sudaro ornamentą, panašų į virvutę. Galai užbaigti 6 ratu išsidėsčiusiais grioveliais, tarp kurių gūbreliai įkapoti įžambiai, o vienas, vidurinis, paliktas neįkapotas. Apyrankės dydis 5,6-6,4 cm., plotis 0,9 cm., storis 0,3 cm., suapvalintojo galo skersmuo 0,5 cm. Rasta antkaklės trimitiniais galais viduje, įspausta į degintinio kapo pelenų krūvelę.

Kapas Nr.2

Apyrankė - žalvarinė, juostinė, kiek plonėjančiais, suapvalintais galais. Paviršius puoštas trimis išilginiais grioveliais, tarp kurių susidarę du gūbreliai puošti įžambiais įkapojimais ir sudaro ornamentą, panašų į virvutės. Galai užbaigti 5 skersiniais grioveliais, kurie į vidaus pusę nepratęsti. Tarp jų susidarę gūbreliai neornamentuoti. Apyrankės dydis 4,3-5,4 cm., plotis 0,8 cm., storis 0,2 cm. Suapvalintojo galo skersmuo 0,4 cm. Rasta įspausta į degintinio kapo pelenų krūvelę.
22. Apyrankė - žalvarinė, juostinė, kiek plonėjančiais suapvalintais galais, identiška anksčiau aprašytajai, bet beveik visiškai sunykusi, paimti tik du maži fragmentai. Rasta įspausta į degintinio kapo pelenų krūvelę.
23. Yla - geležinė, su įkočio liekanomis, prie kurio išlikę medinio koto pėdsakai, apvalaus skerspjūvio. Iš abiejų galų nulaužta. Fragmento ilgis 7 cm., storis prie įkočio 0,6 cm. Rasta degesingoje žemėje šalia degintinio kapo pelenų krūvelių.

Kapas Nr.3Kirviai

24. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 16,5 cm., ašmenų plotis 4,6 cm., įmovos skersmuo 4 cm., įmovos skersmuo siauriausioje vietoje nenustatytas. Įmovos viduje medienos pėdsakų nėra. Po ašmenų apačia prirūdijęs galūnės kaulo fragmentas, o prie įmovos - pavienės anglys. Rastas kape kartu su sukryžiuotu ietigaliu.
25. Ietigalis - įmovinis, geležinis, su karklo lapo formos plunksna. Ilgis apie 21 cm., plunksnos plotis 6 cm., įmovos ilgis 8 cm., įmovos skersmuo 2,2-1,8 cm. Perėjimas iš plunksnos į įmovą ryškus. Rastas kape uždėtas skersai ant įmovinio kirvio ašmenų.
26. Antkaklė buoželiniais galais iš plonos apvalaus skerspjūvio žalvarinės vielos. Lankelio skersmuo 0,3 cm., buoželės skersmuo 0,6 cm. Antkaklės dydis dėl lankelio sunykimo tiksliai nenustatytas, manoma, kad apie 12 cm. Suvyta į pusantros įvijos. Buoželės pagrinde įbrėžti du aplink einantys grioveliai, o likęs buoželės paviršius papuoštas susikryžiuojančių griovelių poromis. Rasta 12-13 cm. skersmens intensinių puvėsių sluoksnelyje, horizontalioje pedėtyje.
27. Sagtis - geležinė, trapecijos formos, su buvusio liežuvėlio pėdsakais. Ilgis 1,9 cm., plotis 2,3-2,0 cm. Rasta puvėsių sluoksnyje antkaklės viduryje.
28. Segė - skydelinė, pusiau apvalaus skerspjūvio kojele, su dviem skydeliais, atvira įvija. Kojelės lankelis ornamentuotas trimis išilginiais grioveliais, o jų sudaryti du gūbreliai įkapoti skersiniais ranteliais. Skydelis prie įvijos briaunoje turi du gilokus griovelius, o skydelis prie kojelės galo - tik vieną tokį griovelį. Ilgis 4,6 cm., plotis 2,5 cm. Rasta kape už 45 cm. į šiaurės rytus nuo ietigalio ir kirvio.

Kapas Nr.4

29. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 16,5 cm., ašnenų plotis dėl prirūdijusio kaulo nenustatytas, įmovos skersmuo 4,2 cm. (mažiausias skermuo dėl prirūdijusio peilio neustatytas). Įmovos viduje yra ryškios koto puvėsių žymės. Prie ašmenų viršaus, beveik skersai jų, prirūdijęs sunykęs galūnės kaulo fragmentas. Rastas kape, apdėtame akmenų žiedo.
30. Peilis - išlenktas, geležinis, labai sunykęs ir prirūdijęs prie virš jo gulėjusio kirvio. Ilgis 12,5 cm., plotis apie 2,4 cm.

ATSITIKTINIAI RADINIAI
Iš Vienaragių pilkapių.


31. Kirvis - įmovinis, geležinis, trumpas, siaurais ašmenimis. Ilgis 18,7 cm., ašmenų plotis 4,7 cm., įmovos skersmuo 3,6-3,3 cm. Įmovoje pastebimi medžio pėdsakai. Rastas seniau V ar VI pilkapių vietoje kasant bulvių kaupą.
32. Kirvis - įmovinis, geležinis, ilgas, plačiais ašmenimis. Ilgis 25,7 cm., ašmenų plotis 5,9 cm., įmovos skersmuo 4,5-3,6 cm. Įmovoje prirūdiję koto liekanų. Rastas Pajomančio plokštiniame kapinyne, esančiame Gentvilos sodybos žardienoje, bandomųjų kasinėjimų metu nuimant velėną.
33. Ietigalis - įmovinis, geležinis, karklo lapo formos, rombinio skerspjūvio plunksna, su ryškiu perėjimu iš kaklelio į plunksną. Ilgis 21 cm., plunksnos ilgis 13 cm., plunksnos plotis 4,5 cm., įmovos skersmuo 3,5-2,9 cm. Rastas maišytoje žemėje prie nejudinto grunto.
35. Žalvarinės įvijinės apyrankės fragmentas - pusapvalio skerspjūvio. Plotis 0,6 cm. Apyrankės galas puoštas skersiniais rateliais, o likęs paviršius - įžambių griovelių deriniais, imituojančiais pynę. Rastas nuimant velėną.Vienragių pilkapių radiniai
36. Smeigtukas - žalvarinis, nulaužtu galvutės viršumi. Ties perėjimu į galvutę smeigtukas kiek suplotas ir išdurta skylutė. Nuo skylutės galvutės link smeigtukas kiek paplotas ir abiejose pusėse ornamentuotas eglutės raštu. Kaip užsibaigė smeigtukas -neaišku. Ilgis 15,5 cm., plotis ties skylute 1,2 cm. Rastas maišytoje žemėje.
37. Žiedas - žalvarinis, įvijinis, 3,5 įvijos iš pusapvalės vielos. Kraštinės įvijos skersai išraižytos. Skersmuo 2,3 cm. Rastas maišytoje žemėje.
38. Žiedas - žalvarinis, įvijinis, identiškas anksčiau aprašytajam, aplaužytas, skersmuo 2,3 cm. Rastas maišytoje žemėje.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt