VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS

Telšių kraštotyros muziejaus arheologinių eksponatų radimvietės

 

(1964 m. sausio 1 d.)

Mezolito radimvietės

1. Gaudikaičiai (Telšių raj.) - raginis durklas, rastas durpyne, 1937 m. 07 mėn. parduotas Kauno istoriniam muziejui, priėmė Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus priešistorės skyriaus vedėjas J. Pūžynas.
2. Janapolė (Telšių raj.) - kaulinis žeberklas, rastas durpyne už 2 km. nuo miestelio. Dabar J.Rekašiaus kolekcijoje.
3. Sebai (Janapolės apyl. Telšių raj.) - gyvenvietė Virvytės upės pakrantėje, kurioje randama perdegusio molio, titnaginių skelčių.
4. Šarnelė (Plungės raj.) - kaulinis ietigalis, rastas durpyne.

Akmens kirvių radimvietės

1. Alsėdžiai (Plungės raj.) - 1 (po brūkšnelio nurodamas muziejuje saugomų kirvių skaičius).
2. Alksnėnai Plungės raj.) - 5.
3. Apuolė (Skuodo raj.) - 1.
4. Baidotai (buv. Salantų valsč. Kretingos apskr.) - 1.
5. Bar
styčiai (buv. Kretingos apskr.) - 1.
6. Biržai - 1.
7. Buožėnai (Telšių raj.) - 1.
8. Dadotkai (Telšių raj.) - 1.
9. Dimaičiai (Telšių raj.) - 1).
10. Dirksteliai (Telšių raj.) - 2.
11. Dovainionys-aut
(buv. Platelių valsč.) - 1.
12. Gailiškės (Telšių raj.) - 1).
13. Gaivališkė (buv. Salantų valsč.) - 1.
14. Graudušiai (buv. Užvenčio raj.) - 1.
15. Janapolė (Telšių raj.) - 6.
16. Jockiai (buv. Salantų raj.) - 1.
17. Jonačiai (Telšių raj.) - 1.
18. Juodeikiai (Plungės raj.) - 2.
19. Kalnėnai (Telšių raj.) - 3.
20. Kuršai (Telšių raj.) - 1.
21. Mitkaičiai (Telšių raj.) - 5.
22. Morkiškiai (Telšių raj.) - 1.
23. Nastopiškiai (Biržų raj.) - 1.
24. Nerimdaičiai (Telšių raj.) - 2.
25. Nevarėnai (Telšių raj.) - 1.
26. Norvaišiai (Plungės raj.) - 1.
27. Pabiržulis (Telšių raj.) - 2.
28. Pagodonė (Telšių raj.) - 1.
29. Paliepkalnė (Telšių raj.) - 1.
30. Paplinisys (Telšių raj.) - 1.
31. Pavandenė (Telšių raj.) - 2.
32. Pleiniai (Plungės raj.) - 2.
33. Rietavas (Plungės raj.) - 1.
34. Skuodas - 1.
35. Šiaudinė (buv. Akmens raj.) - 1.
36. Šoniai (Plungės raj.) - 1.
37. Telšiai -2.
38. Teneniai (buv. Tauragės apskr.) - 1.
39. Trimesėdžiai (Telšių raj.) - 2.
40. Tverai (Plungės raj.) - 2.
41. Ubiškė (Telšių raj.) - 1.
42. Utena (2).
43. Vaištarai (Plungės raj.) - 1.
44. Vembutai (Telšių raj.) - 1.

Akmens amžiaus gyvenvietės

1. Džiauginėnai (Telšių raj.) - Džiugo piliakalnio papėdėje rasta titnaginių skelčių.
2. Rūsių km. (buv. Trakų apskr.) - P.Tarasenkos surinktų titnago dirbinių ir keramikos kolekcija.

Žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus radimvietės

1. Alksna (Plungės raj.) - upės pakrantėje prie Žemaičių Kalvarijos rastas žalvarinis rytinio tipo atkraštinis kirvis, TKM. 582.
2. Didkiemis (Šilalės raj.) - Jūros upės pakrantėje rastas žalvarinis rytinio tipo atkraštinis kirvis, J.Reašiaus kolekcijoje.
3. Milašaičiai (Plungės raj.) - žalvarinis ietigalis, TKM. 1216.
4. Nausodžio apyl. (Plungės raj.) - tiksli radimvietė nežinoma. Žalvarinis įmovinis kirvis, TKM. 10400.
5. Paplinijys (Telšių raj.) - ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos keramikos, žalvarinė ivija ir kt. Tyrinėjo TKM 1959- 1962 m.
6. Plungės raj. - tiksli radimvietė nežinoma, žalvarinio ietigalio įmova (iš Lapinskio kolekcijos), TKM. 1057.
7. Skroblė (Plungės raj.) - žalvarinis įmovinis kirvis, TKM. 575.
8. Žadeikiai (Mažeikių raj.) - žalvarinis įmovinis kirvukas, TKM. 6898.

I-IV a. radimvietės

1. Čibirikai (buv. Kuršėnų raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais, kuriame rasta 173 m.Romos M. Antonino varinė moneta, TKM. 10095.
2. Dargiškė (Telšių raj.) - lobis, kuriame buvo dvi apyrankės (TKM 518 ir 519) ir nežinomas kiekis Romos monetų, kurių dalis, 15 monetų, yra TKM 3514-3527 ir 6227.
3. Eivydai (Telšių raj.) - du pilkapiai, kurių vienas „kasinėtas” mėgėjo, rasta žalvarinė apyrankė.
4. Juodsodė (Telšių raj.) - kapinynas III-IV a. ir vėlesnis, 1958 m. tyrinėjo TKM
5. Kalnėnai (Telšių raj.) - rasta žalvarinė antkaklė trimitiniais galais.
6. Mitkaičiai (Telšių raj.) - miestelyje kasant rūsį rastas geležinis įmovinis siauraašmenis kirvis, TKM 6819.
7. Papiliai (buv. Švėkšnos valsč.) - kapinynas, vadinamas Užkapiu. Muziejuje saugomi vieno griautinio kapo radiniai iš II-III a., TKM 3987- 4004.
8. Šarkalnė (Telšių raj.) - rasta III-IV a. žalvarinė juostinė apyrankė, TKM 10.235. Ariant žemę buvę užtikta ir griaučių.
9. Šoniai (Plungės raj.) - pilkapis, kurį šio kaimo gyventojas nukasdamas rado žmogaus kaulų ir įkapių, kurios išsimėtė.
10. Telšiai, Ežero g. - akinė segė, TKM 6628.
11. Telšiai, dab. M. Valančiaus g. - dvi juostinės apyrankės įsmaugtais galais, TKM 10257, 10258.
12. Vienragiai (Plungės raj.) - I-II a. pilkapiai,1963 m. tyrinėti TKM.

Grublėtos keramikos radimvietės

1. Getautė (Telšių raj.) - Getautės piliakalnio pylimas.
2. Paplinijys (Telšių raj.) - Plinijos piliakalnio papėdės gyvenvietėje.
3. Skomantai (buv. Švėkšnos valsč.) - Raguvos piliakalnyje.
4. Varkaliai (Plungės raj.) - ant Varkalių piliakalnio.

I-VIII a. radimvietės

1. Bartiškė (buv. Varnių raj.) - durpyne rastas profiliuotas žalvarinis pakabutis, TKM. 9258.
2. Čibirikai (buv. Kuršėnų raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais iš V-VIII ir ankstyvesnių bei vėlyvesnių amžių. Radinių yra TKM.
3. Gaulėnai (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais, TKM 10110 ir 10111.
4. Jazdaičiai (Plungės raj.) - kapinynas iš VII-VIII ir vėlyvesnių amžių, plokštiniai griautiniai kapai. Radinių yra TKM.
5. Juodsodė (Telšių raj.) - Gargždo lauko kapinynas, tyrinėtas 1958 m. TKM.
6. Kegai (Telšių raj.) - rasta lankinė segė, TKM 169, kuri perduota Kauno istorijos muziejui.
7. Padubysis (buv. Pakrojo raj.) - geležinis pentinis kirvis, TKM. 9095.
8. Pagodonė (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais. Vieno kapo radiniai yra.
9. Vilkų Kampas (buv. Priekulės raj.) - plokštinis kapinynas, vadinamas Kapų kalnu, pavienių VII-VIII a. radinių yra TKM 6571-6577 ir 6759-6760.

Piliakalnių ir gyvenviečių radiniai

1. Apuolė (Skuodo raj.) - piliakalnis, TKM 3985- 3986.
2. Buožėnai (Telšių raj.) - piliakalnis, TKM 239- 243.
3. Džiugėnai (Telšių raj.) - Džiugo piliakalnis ir gyvenvietė jo papėdėje. TKM yra pavienių radinių.
4. Gegautė (Telšių raj.) - piliakalnis, TKM 5807.
5. Impiltis (Skuodo raj.) - piliakalnis, TKM 4461- 4462.
6. Papilnijys (Telšių raj.) - piliakalnis ir gyvenvietė, kurią 1959-1962 m. tyrinėjo TKM. Tyrinėjimų medžiaga yra šiame muziejuje.
7. Skomantai (buv. Švėkšnos valsč.) - piliakalnis, vadinamas Raguvos pilimi, pavienių radinių yra TKM 3978-3984.
8. Šarnelė (Plungės raj.) - gyvenvietė, pavienių radinių yra TKM 522-523.
9. Varkaliai (Plungės raj.) - piliakalnis, kurio keramikos yra TKM 9869.

Ankstyvojo feodalizmo laikų kapinynai

1. Alsėdžiai (Plungės raj.) - kapinynas, iš kurio radinių yra TKM 1610-1613 ir Vilniaus etnografijos muziejuje.
2. Babrungėnai (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su degintiniais kapais, radinių yra 581 ir 1634-1635.
3. Čibirikai (buv. Kuršėnų raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais palaidojimais, radinių yra TKM 6684-6702 ir 6728-6743.
4. Degaičiai (Telšių raj.) - prie Anulėnų, kasant rūsį bulvėms, rastas įmovinis ietigalis, TKM 10109.
5. Dimaičiai (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas, radinių yra TKM 69-79, 102, 108, 143, 5087-5078.
6. Dimgailiai (Mažeikių raj.) - kapinynas, vadinamas Koplyčkalniu, plokštinis su degintiniais palaidojimais, radinių yra TKM 171-179.
7. Dovainiai (buv. Platelių valsč.) - plokštinis kapinynas, radinių yra TKM 378-394.
8. Gintališkė (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais ir degintiniais kapais, radinių yra TKM 396-402, 3972-3977, 403-411.
9. Gudeliai (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais, vadinamas Godalių milžinkapiu. Pavienių radinių yra TKM 4503-4516 ir 7846.
10. Jazdaičiai (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais ir degintiniais kapais. Pavienių radinių TKM yra 123 vienetai.
11. Jazdauskiškiai (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su degintiniais palaidojimais. Rasta pasaginių segių, kryžminių smeigtukų, vytinių antkaklių, įvijų, ietigalių, kirvių, peilių. radiniai (pilnas kibiras) išsimėtė, dalis jų turėtų būti Kauno istorijos muziejuje.
12. Juodsodė (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais. 1958 m. tyrinėjo TKM.
13. Kensai (Telšių raj.) - kapinynas, vadinamas Pakapiais, kuriame kasant rūsius rasta daiktų, TKM yra miniatiūrinis geležinis kirvukas 10301.
14. Meldinai (Pakrojo raj.) - pilkapiai, TKM yra vytinė antkaklė Nr.90.
15. Nausodis (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais ir degintiniais kapais, vadinamas Kapkalniu, 211 pavienis radinys yra TKM.
16. Nikėlai (Šilutės raj.) - kapinynas su griautiniais ir degintiniais kapais. Radinių yra TKM 5085-5086.
17. Paežerė (Šilalės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais, TKM 9178.
18. Pagrybė (Šilalės raj.) - plokštinis kapinynas su degintiniais kapais, palaidota ir žirgų. Pavienių radinių yra TKM 10288-10291.
19. Pakapė (Šiaulių raj.) - kapinynas. Pavienių radinių yra TKM 8144-8146.
20. Papilė (Mažeikių raj.) Kapinynas Ventos upės pakrantėje, užtiktas 1954 m. pradėjus vežti žvyrą. Dalis pavienių radinių yra TKM 6102 - 6105, 6841 - 6842.
21. Pryšmančiai (Kretingos raj.) Kapinynas plokštinis su griautiniais ir degintiniais kapais. TKM yra pasaginė segė Nr. 88.
22. Ramštikiai (buv. Žagarės raj.) - kapinynas, vadinamas Kiaušinio kalnu. Pavienių radinių yra TKM 6761-6763 ir 8409-8412.
23. Ringuvėnai (buv. Kuršėnų raj.) - kapinynas Ventos ir Ringuvos upių santakoje su griautiniais kapais. Pavienių radinių yra TKM 9523-9528.
24. Siraičiai (Telšių raj.) Kapinynas plokštinis su degintiniais ir griautiniais kapais. 1956-1957 m. tyrinėtas TKM
25. Skuodas - plokštinis kapinynas su degintiniais kapais. Pavienių radinių yra 533-538.
26. Šektinė (buv. Salantų raj.) - kapinynas. Atsitiktinai rasta pasaginė segė yra TKM 5655.
27. Šluostikiai (Joniškio raj.) - kapinynas. Pavienių radinių yra TKM 6578, 7859-7861.
28. Tverai (Plungės raj.) - kapinynas vadinamoje Šlapeikės dirvoje. Pavienių radinių yra TKM 49-58 ir 469.
29. Vaištarai (Plungės raj.) - kapinynas, vadinamas Padrėgūnės kalnu, kur užtinkama griautinių palaidojimų. Radinys - apyrankė - yra TKM 324.
30. Vizginiai (Telšių raj.) - kapinynas su griautiniais palaidojimais Virvytės ir Pateklos santakoje. Radiniai - TKM 6580-81
31. Žemaičių Kalvarija (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais kapais, vadinamas Beržų kalnu. Pavienių radinių yra TKM 148-153.
32. Žlibinai (Plungės raj.) - plokštinis kapinynas su degintiniais kapais. Pavienių radinių yra TKM 8427-8437

Kitos ankstyvojo feodalizmo laikų radimvietės

1. Drobūkščiai (Telšių raj.) - rastas smiltaininis verpstukas, TKM 311.
2. Dvariškiai (buv. Laukuvos valsč.) - rastas šiferinis verpstukas, TKM 46.
3. Gedeikiai (Plungės raj.) - rastas akmens galąstuvas, TKM 413
4. Janapolė (Telšių raj.) - klebono darže rastas kryžminis smeigtukas ir galąstuvėlis su skylute, TKM 170, 219.
5. Joniškio raj. nežinoma vietovė - žiedas prasilenkiančiais galais, TKM 6514.
6. Kamajai (Rokiškio raj.) - kasant siloso duobę rasta miniatiūrinė vedega, TKM 7862.
7. Kiršiai (Telšių raj.) - rastas akmeninis galąstuvas, TKM 244.
8. Laukosoda (Telšių raj.) - Hucko dvaro durpyne rastas skeliamasis akmuo. Dabar jis J. Rekašiaus kolekcijoje.
9. Lekemė (Plungės raj.) - rastas vikingų dviašmenis kalavijas, TKM 1214.
10. Lygumai - akmeninis galąstuvas, TKM 577.
11. Pakastuva - žalvarinių karolių apvara ant geležinės vielos, TKM 580.
12. Papilė (Mažeikių raj.) - Jagaudo lauke rastas žalvarinis žiedas, TKM 1249.
13. Paukštakiai (Plungės raj.) - rastas geležinis įmovinis kirvis, TKM 576.
14. Rubežaičiai (Telšių raj.) - Padoniškės dirvoje rastas skeliamasis akmuo, TKM 6228.
15. Upetai (buv. Varnių raj.) - skeliamasis akmuo, dabar yra J. Rekašiaus kolekcijoje.
16. Vincentavas (Plungės raj.) - rastas akmeninis galąstuvas, TKM 309.

Feodalizmo laikų radimvietės

1. Eivydai (Plungės raj.) - pasagos formos laužavietė su perdegusiu tinku ir žiesta keramika. Tyrinėta TKM 1962 m.
2. Janapolė (Telšių raj.) - Biržulio ežero durpynuose rastos dvi skobtinės valtys.
3. Kiršiai (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas su griautiniais palaidojimais iš XIV-XVI a., TKM 9539.
4. Nausodis (Plungės raj.) - piliakalnis, vadinamas Gondinga, ir vėlyva gyvenvietė su glazūruotomis koklėmis, TKM 5053 - 5055.
5. Paežerė (Telšių priemiestis.) - kapinynas vėlyvas, griautinis, palaikai lentiniuose karstuose, TKM 8225.
6. Plateliai (Plungės raj.) - radimvietė, vadinama Šventorkalniu, kurioje rasta glazūruotų koklių, TKM 2607-2609.
7. Siraičiai (Telšių raj.) - laukuose rasta geležinė alebarda, TKM 3970.
8. Telšiai, Hcolierkapis - rastas žalvarinis žiedas, TKM 134.
9. Telšiai, dab. M. Valančiaus g. - Telšių karališkojo dvaro vieta. Pavieniai koklių fragmentai yra TKM.
10. Ubiškė (Telšių raj.) - kapinynas, iš kurio surinkta ir pristatyta į TKM 19 žiedų (inventorinis Nr.1614-1633).
11. Užgiriai (Telšių raj.) - plokštinis kapinynas, vadinamas Ukrino kapeliais. Dalis radinių yra TKM 5067-5079.
12. Vembutai (Telšių raj.) - rastas žalvarinis žiedas, TKM. 977.
13. Viešvėnai (Telšių raj.) - kapinynas iš kurio TKM yra iš 9 žalvarinių vielų pinta antkaklė (inventorinis Nr. 419).

Sudarė V. Valatka.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt