VITO VALATKOS RAŠYTINIS PALIKIMAS

KONCERTAS MUZIEJAUS PAVEIKSLŲ SALĖJE

 • 1974 m. gruodžio 14 d. „Komunizmo švyturio" Nr.145 buvo išspausdintas J. Urigauskaitės straipsnis „O jei taip muzikos svetainę?..". Jame autorė kėlė mintį, kad telšiečiams reikalingas jaukus kampelis, kuriame skambėtų rimtoji muzika ir žmonės pratintųsi ją pažinti. Autorė užsiminė, kad tokia rimtosios muzikos atlikimo ir jos klausymo vieta galėtų būti Telšių kraštotyros muziejaus paveikslų salė

 • 1975 metai - žymaus lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlonio metai. Respublikoje vyks daugybė renginių jo šimtosioms metinėms paminėti. Plungėje rengiama Čiurlioniui skirta muzikos savaitė. Jos metu į Plungę suvažiavę muzikantai ir dainininkai mieste ir jo apylinkėse surengs nemažai koncertų. Plungės muzikos mokyklos direktorius Meškauskas, senas Telšių patriotas, vieną iš šių koncertų pasiūlė pakartoti Telšių kraštotyros muziejaus paveikslų salėje. Muziejaus administracija sutiko ir padedama kultūros skyriaus bei Telšių vaikų muzikos mokyklos direktoriaus organizuoja pirmąjį kamerinės muzikos koncertą paveikslų salėje.

 • Koncertai muziejų salėse jau ne naujiena. Kiekvieną savaitę jie vyksta Vilniaus paveikslų galerijoje, Kauno vitražo skulptūros muziejuje, kiek rečiau Vilniaus ateizmo muziejuje, Trakų istorijos muziejaus menėje, sezono metu - Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame ir Neringos muziejuose.
  Telšių muziejaus paveikslų salėje pirmasis kamerinės muzikos koncertas įvyks 1975 m. sausio 6 d. 18 val. Programoje - lietuvių kompozitorių kamerinės muzikos kūriniai, kuriuos atliks Vilniaus aukštesniųjų muzikos mokyklų dėstytojai: Alb. Šivickas (violončelė), G. Dalinkevičius (smuikas) ir M. Veremėjava (fortepijonas).

 • Koncerto metu surinkti pinigai skiriami paminklų apsaugos fondui. Paminklų apsaugos fondo lėšomis apdengti D. Poškos Baubliai, restauruota Dimitravo koncentracijos stovykla, pastatyta memorialinė pažyma kalbininko K. Jauniaus gimtinėje Lembo kaime (Šilalės raj.).
  Jeigu paveikslų salėje rengiamus koncertus telšiečiai pamėgtų ir gausiai lankytų, tai muziejaus administracija juos organizuotų periodiškai. Tai ir būtų muzikos svetainė.

1974 12 28

Ir vėl koncertas muziejuje

 • Šių metų sausio 6 d. muziejaus paveikslų salėje įvykęs kamerinės muzikos koncertas suteikė malonią valandą visiems koncerto dalyviams. Koncerto metu buvo pateikta anketa su trimis klausimais. Į klausimą, ar lankytų kitus panašius koncertus muziejuje, visi atsakė, kad lankytų, ir patogiausią koncertams laiką nurodė sekmadienio popietę.
  Muziejaus administracija ėmėsi žygių, kad panašūs koncertai vyktų reguliariai kartą per mėnesį popietinėmis valandomis.

 • Muziejui į pagalbą sutiko ateiti Vilniaus valstybinė filharmonija - pažadėjo siųsti koncertuoti gerus atlikėjus ir taip užtikrinti planingą koncertų eigą.
  Ir štai kovo 23 d., 15 valandą, muziejaus paveikslų salėje įvyks muzikinė popietė. Programą atliks nusipelnęs LTSR artistas Romualdas Kulikauskas. Tai „Lietuvos" styginio kvarteto violončelininkas, Lježo tarptautinių konkursų laureatas, su pasiekimu gastroliavęs Europos, Azijos ir Amerikos žemynų žymiausiose koncertų salėse. Atlikėjas ne tik groja „Lietuvos" kvartete,bet ir mielai atlieka kūrinius violončelei ir fortepijonui, todėl muziejaus muzikinėje popietėje turėsime galimybę išgirsti J. Bramso sonatą e mol violončelei ir fortepijonui.

 • Fortepijono partiją atliks Vilniaus valstybinės konservatorijos dėstytojas Jurgis Bialobžeckis. Tai rimtas pianistas, geras violončelininko partneris. Be minėtos J. Bramso sonatos e mol pianistas sugros šešis M.K. Čiurlionio preliudus, kurie pasižymi nuotaikingumu ir muzikiniu klasiškumu. Koncerto metu išgirsime ir L. van Bethoveno garsiąją „Mėnesienos sonatą". Nors praėjo daugiau kaip 100 metų nuo jos sūkurimo, bet ši sonata niekada neišėjo iš žymiausių pianistų programų. Ir dabar ji dažnai atliekama ne tik koncertų salėse, bet transliuojama per radiją ir televiziją. Ją mėgo mūsų poetė Salomėja Nėris. O poetas V. Mykolaitis- Putinas jos veikiamas sukūrė labai nuoširdų eilėraštį.
  Koncerto metu mūsų muzikos mėgėjai turės galimybę pajusti rimtosios muzikos grožį.
  Tuo pačiu reikia priminti, kad paveikslų salės akustika labai gera, todėl koncertas turėtų skambėti tikrai įspūdingai.

V.Valatka

1975 03 1

Dešimtis koncertų Telšių muziejuje

 • Telšių kraštotyros muziejuje yra vaizduojamosios dailės salė. Joje eksponuojama iš Žemaitijos surinktų paveikslų ir skulptūrų kolekcija. Siekiant menų sintezės, kilo mintis šioje salėje organizuoti kamerinės muzikos koncertus. Joje apie 100 žmonių galėtų klausytis geriausių respublikos atlikėjų atliekamų kūrinių.
  Pirmasis toks koncertas įvyko 1975 m. sausio mėn. 6 d. Koncertavo instrumentinis trio: G. Dalinkevičius, A. Šivickis ir M. Veremejeva. Klausytojai girdėjo M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozitorių kamerinius kūrinius.

 • Po mėnesio koncertavo violančelininkas, nusipelnęs meno veikėjas, tarptautinio konkurso laureatas P. Kulikauskas ir pianistas Bialobžeckis. Skambėjo L. van Bethoveno ir J. Bramso kūriniai.
  Ir taip kas mėnuo (su pertrauka vidurvasarį) į paveikslų salę sekmadienių popietėmis rinkosi rimtosios muzikos mėgėjai iš Telšių, Luokės, Varnių ir net kaimyninio Plungės rajono. Po pirmojo, lyg ir sensacinio koncerto, klausytojų skaičius buvo nedidelis, bet palengva jų vis gausėjo. Atsirado kamerinės muzikos mėgėjų, kurie ateina į kiekvieną koncertą. Paskutiniame, dešimtajame, koncerte, kuris įvyko š. m. kovo 14 d., buvo pilnutėlė salė žmonių.

 • Vilniaus valstybinė filharmonija koncertuoti siuntė gerus atlikėjus. Be jau minėtų muzikantų, čia koncertavo nusipelnęs meno veikėjas kompozitorius R. Žigaitis, tarptautinių konkursų laureatai smuikininkas R. Katilius ir N. Beilina, M. K. Čiurlionio konkursų laureatai Vainiūnaitė ir A. Maceina dainininkas ir meno veikėjas Muraška, M. Glinkos konkurso laureatė R. Maciūtė, J. Malikonis, obojininkas J. Rimas, birbynininkas Apanavičius, violončelininkas A. Vasiliauskas, pianistai Korys, A. Ivanauskaitė, Labkova, Paulauskaitė ir senosios muzikos ansamblis.

 • Tie 24 atlikėjai dešimtyje koncertų atliko J. S. Bacho, P. E. Bacho, V. A. Mocarto, L. van Bethoveno, F. Šuberto, J. Bramso, M. Glinkos, P. Čaikovskio, Rachmaninovo, M. K. Čiurlionio, M. Petrausko, B. Dvariono, E. Balsio, R. Žigaičio ir kitų, iš viso 36, kompozitorių daugiau nei 50 kūrinių.

 • Dešimt koncertų dar nedidelis skaičius, bet jau galima sakyti, kad Telšiuose atsirado naujas rimtosios muzikos koncertų taškas ir susiformavo šių koncertų tradicija. Palengva gausėjantis klausytojų būrys leidžia teigti, kad Telšiuose auga muzikinė kultūra. Muziejaus darbuotojų, rajono muzikos entuziastų ir valstybinės filharmonijos vadovybės pastangos nenuėjo veltui.

1976 03 18

Koncertuos J. ir A. Dvarionai

 • Mūsų muziejaus paveikslų salės muzikinėse popietėse per 18 koncertų atsirado nors ir negausi, apie 70 klausytojų, bet pastovi publika. Tie žmonės pamėgo kamerinį muzikavimą, pajuto tiesioginį ryšį su atlikėjais. O ir atlikėjai visada džiaugiasi mūsų klausytojų susikaupimu, imlumu. Visi koncertai būna šilti, šventiškai pakilūs. Mūsų muzikinės popietės žinomos pačiam sostinės koncertuotojų ratui. Tie, kurie kartą koncertavo, mielai atvyksta ir kitą kartą, o tie, kurie pirmą kartą vyksta pas mus, draugų „apšviesti" irgi laukia malonaus priėmimo. Negana to. Atlikėjai galvoja apie specialiai mūsų muzikinėms popietėms paruoštas programas. Štai M. Glinkos konkurso laureatė R. Maciūtė nutarė mūsų muziejaus salėje surengti Šuberto dainų koncertų premjerą. Senovinės muzikos ansamblis galvoja pas mus dar šių metų pabaigoje po flamandų dailininkų drobėmis atlikti flamandų muzikų kūrinius. Tur būt dar iš dalyvių atminties neišblėso valstybinio filharmonijos styginio kvarteto koncertas, įvykęs prieš mėnesį. Kaip šviežiai, naujai nuskambėjo M. K. Čiurlionio kvarteto dvi dalys, koksai nepaprastai šiltas pasirodė esąs P. Čaikovskio „Andante Kontabile”. Atrodo, galėtumei be galo klausytis tų keturių vyrų muzikavimo. Ir tie vyrai buvo pasiryžę mūsų salėje sugroti visą iš M. K. Čiurlionio kūrinių koncertą. Žymus smuikininkas R. Katilius savo atsiliepime įrašė: „Muziejaus salėje norisi groti ir groti". O Vilniaus kvarteto smuikininkas P. Kunca pasakė: „Tikrai didžiulis malonumas groti su žemaitišku kruopštumu ir atkaklumu sukurtame muziejuje. Meno vertybių aplinkoje muzika turi galimybę tviskėti visu žavumu. Puiki idėja jungti vaizduojamojo meno ir muzikos kūrinius. Mane sužavėjo ir jūsų publika. Dėmesinga, susikaupusi, suprantanti".

 • Tasai abipusis bendravimas muzikos garsais ir traukia klausytoją.

 • Bet visgi tenka apgailestauti, kad maža žmonių renkasi į muzikines popietes. Vis dar būna tuščių kėdžių, vis dar labai retai tesulaukiame šimtojo klausytojo.

 • Ir kartu norisi tikėti, kad kovo 13 d. 15 val. į muziejaus salę ateis ir šimtasis klausytojas. Juk koncertuos žymaus lietuvių kompozitoriaus Balio Dvariono vaikai, Maskvos konservatorijos auklėtiniai, meno mokslų kandidatas, smuikininkas Jurgis Dvarionas ir pianistė Aldona Dvarionaitė. A. Dvarionaitė kaip gabi pianistė populiari ir labai mėgstama žymesnėse Tarybų Sąjungos ir Lenkijos koncertų salėse, kur ypač dažnai koncertuoja. A. Dvarionaitės atliekamų tėvo kūrinių plokštelę neseniai išleido plokštelių firma „Melodija".

 • Mūsų popietėje skambės Dž. Kole, J. Bramso, E. Irai, A. Račiūno, J. Juozapaičio ir B. Dvariono kūriniai.

Ateikime pasiklausyti!

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2011.01.13