Juzefas Perkovskis.  Žemaičių liaudies meno ornamentas: 
forma ir simbolika (pastatai)

Juzef Perkowski. The Ornaments in Samogitian Folk Art Foreword (buildings)

 

Iliustracijos iš knygos “Juzefas Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: 
Forma ir simbolika”, Vilnius, 1999.

Illustrations from the book “Juzefas Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: 
Forma ir simbolika”, Vilnius, 1999.