MUZIEJAUS KŪRĖJAI IR JŲ DARBAI

JONAS MIKULSKIS 

Jonas MikulskisJonas Mikulskis. Nuotrauka iš ŽMA rinkinių. GEk Nr. 25368/F-1789Gimė 1885 m. Telšiuose, mirė 1959 m. Prancūzijoje. Gimnaziją baigė Šiauliuose. Mediciną studijavo Vienoje ir Ciuriche. 1910 m. išlaikė egzaminus Kazanės universitete ir gavo teisę verstis medicinine praktika. Gydytoju dirbo Kuliuose, Šateikuose, Plungėje, Varniuose.

Telšių apskrities gydytoju pradėjo dirbti 1918 m. gruodžio 14 d. Dirbo iki 1943 m. Dalyvavo kultūrinėse, politinėse organizacijose.

1922 m. buvo išrinktas Telšių apskrities Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos valdybos pirmininku. J. Mikulskis buvo viens iš senovės mėgėjų, “Alkos” draugijos ir muziejaus steigėjų, “Alkos” draugijos valdybos narys, 1936 m. buvo išrinktas į muziejaus rūmų statybos komitetą. “Alkos” statybai paaukojo 500 litų.

Mokėjo lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbas. Jis buvo pašto ženklų kolekcionierius ir tyrinėtojas. 1940 m. “Alkos” muziejuje suorganizavo pašto ženklų parodą. Už šią parodą ir kt. nuopelnus LFD valdyba dr. J. Mikulskį apdovanojo auksiniu ženklu. 1940 m. redagavo Lietuvos filatelistų laikraštį “Merkurijus”. 1939 m. apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946 m. gyveno Prancūzijoje.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt