ŽVALGOMOJI IŠVYKA GETAUTĖS PILIAKALNYJE

2002 m. kovo 28 d. grupė muziejaus darbuotojų, vadovaujami direktoriaus Stasio Kasparavičiaus, surengė žvalgomąją išvyką į Getautės piliakalnį. Joje vizualiai buvo žvalgomas ir fiksuojamas piliakalnio ir papilio teritorijos paviršius bei gamtovaizdis.
Žemės paviršiuje (kurmiarausiuose) rasta archeologinio tinko, šukių ir gerai išsilaikiusi žalvarinė pasaginė segė, papuošta gyvulinės kilmės galais. Segė datuojama XIII-XV a. I. p

 

Marinos Petrauskienės nuotraukoje – išvykos dalyviai ant Getautės piliakalnio

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2011.01.13