MUZIEJAUS KŪRĖJAI IR JŲ DARBAI

EUGENIJUS ŠALKAUSKAS

 

 

Eugenijus Šalkauskas g. 1892 m. 1940 m. birželio 14 d. ištremtas. Telšių apskrities viršininkas, dailininkas, vienas iš muziejaus “Alka” steigėjų, “Alkos” draugijos valdybos narys.

Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus ALKA rinkinių. GEK Nr. 25368/F-1786

 Nuotraukoje:

Sėdi pirmoje eilėje centre varnių klebonas, kraštotyrininkas Antanas Juozapavičius, pirmas iš dešinės – telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskas. Stovi trečias iš kairės Telšių apskrities gydytojas Jonas Mikulskis. 

Nuotrauka iš ALKOS muziejaus rinkinių. GEK Nr. 25368/F-1786. Neg. Inv. Nr. 11102

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt