EDUKACINĖ LIETUVOS 1000-MEČIO PAMINĖJIMO PROGRAMA 
(projektas 2000-2009 metams )

2000 metai (pasirengimas)
1. Pastoviai veikiančiam koordinaciniam muziejų ir mokyklų edukacinių programų kūrimo ir įgyvendinimo centro Telšiuose įkūrimo tikslu Lietuvos Edukacinis centras Vilniuje surengia Telšiuose išvažiuojamųjų seminarų ciklą muziejininkams ir istorijos mokytojams apie įgyvendinamas edukacines programas ir naujų edukacinių programų kūrimą bei perspektyvas.
2. Žemaičių muziejus ,,Alka” ir Telšių Mokytojų švietimo centras numato pasirinktų programų temų iki 2009-ųjų metų įgyvendinimo etapus.
3. Bendradarbiaujant su Telšių Mokytojų švietimo centru muziejuje vietos mokytojams surengiami paruošiamieji seminarai, kuriuose supažindinama su muziejaus skyrių fondais bei jų rinkiniais, kurie, kaip vaizdinė priemonė bus panaudota atskirose programos projekto temose.

2001 metai (I etapas)
1. Vietinis koordinacinis muziejų ir mokyklų edukacinių programų regioninis centras, veikiantis prie Žemaičių muziejaus ,,Alka”, kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru parengia ir įgyvendina programą „Telšių savivaldai - 210 metų.”
2. Rašoma edukacinės veiklos kronika, kaupiama su šia veikla susijusi dokumentacija.
3. Metų pabaigoje kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru surengiamas aptarimas, kuriame būtų apibendrintas ir įvertintas pirmųjų edukacinės veiklos metų darbas.
4. Dalyvaujama informacinio leidinio ir Interneto programos rengime (programas padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2002 metai (II etapas)
1. Parengiama ir įgyvendinama programa tema ,,Žemaitijos paminklai”.
2. Tęsiamas edukacinės metų veiklos kronikos rašymas ir medžiagos (dokumentacija, publikacijos, foto ir pan. ), susijusios su šia veikla, kaupimas.
3. Metų pabaigoje, kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru, surengiamas aptarimas, kuriame apibendrinamas ir įvertinamas antrųjų edukacinės veiklos metų darbas.
4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos ruošime (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2003 metai
1. Parengiama ir įgyvendinama programa tema ,,Žemaitijos menininkai.”
2. Tęsiamas edukacinės metų veiklos kronikos rašymas ir įvairios medžiagos (dokumentacija, foto ir kt. ), susijusios su šia veikla, kaupimas.
3. Dalyvavimas Koordinacinio edukacinių programų centro rengiamame tarptautiniame Baltijos šalių muziejinių edukacinių programų kūrėjų seminare (dalyvauja Lietuvos ir užsienio muziejininkai bei istorijos mokytojai).
4. Metų pabaigoje kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru surengiamas aptarimas, kuriame apibendrinamas ir įvertinamas einamųjų metų edukacinės veiklos darbas.
5. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos ruošime (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2004 metai
1. Parengiama ir įgyvendinama programa tema ,,Rezistencija Žemaitijoje. Paminklai.”
2. Tęsiamas edukacinės metų veiklos kronikos rašymas ir įvairios medžiagos (dokumentacija, publikacijos, foto, vaizdajuostės, fonogramos ir kt.), susijusios su šia veikla, kaupimas.
3. Metų pabaigoje, kartu su Telšių Mokytojų švietimo centre aptariama ir įvertinama metų veikla.
4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos ruošime (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2005 metai
1. Bendradarbiaujant su mokyklomis ir Telšių Mokytojų švietimo centru parengiama ir įgyvendinama edukacinė programa tema ,,Kraštotyrinis darbas mokyklose”.
2. Tęsiamas edukacinės metų veiklos kronikos rašymas, kaupiama įvairi (dokumentacija, publikacijos, foto, vaizdajuostės, fonogramų įrašai ir pan.) medžiaga.
3. Metų pabaigoje kartu su Telšių Mokytojų centru, mokytojais, dalyvavusiais šgyvendinant programą, surengiamas aptarimas, kuriame apibendrinama ir įvertinama metų veikla.
4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2006 metai
1. Bendradarbiaujant su Telšių Mokytojų švietimo centru parengiama ir įgyvendinama edukacinė programa ,,Žemaitijos kaimas. Žmonės, jų buitis, apyvokos daiktai ir įrankiai.”
2. Tęsiamas metų veiklos kronikos rašymas ir atitinkamos medžiagos kaupimas.
3. Metų pabaigoje, kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru aptariamas ir įvertinamas metų darbas.4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos rengime (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2007 metai

1. Bendradarbiaujant su Telšių Mokytojų švietimo centru parengiama ir įgyvendinama edukacinė (tęstinė) programa ,,Žemaitijos kaimas. Amatai ir darbų procesas”.
2. Tęsiamas metų veiklos kronikos rašymas ir atitinkamos medžiagos kaupimas.
3. Metų pabaigoje, kartu su Telšių mokytojų švietimo centru aptariamas ir įvertinamas metų darbas.
4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2008 metai
1. Bendradarbiaujant su Telšių Mokytojų švietimo centru parengiama ir įgyvendinama metų edukacinės veiklos programa ,,Žemaičių muziejaus Alka”. Fondai. Mokslinė biblioteka.”
2. Tęsiamas metų veiklos kronikos rašymas ir atitinkamos medžiagos kaupimas.
3. Metų pabaigoje, kartu su Telšių mokytojų švietimo centru aptariamas ir įvertinamas metų darbas.
4. Dalyvavimas informacinio leidinio ir Interneto programos (padeda rengti Koordinacinis centras Vilniuje).

2009 metai (III (baigiamasis) etapas)
1. Bendradarbiaujant su Telšių Mokytojų švietimo centru parengiama ir įgyvendinama edukacinės veiklos programa (tęstinė) tema ,,Žemaičių muziejus “Alka”. Ekspozicija ir jos pritaikymas mokymo programose.”
2. Tęsiamas metų veiklos kronikos rašymas ir atitinkamos medžiagos kaupimas.
3. Metų pabaigoje kartu su Telšių Mokytojų švietimo centru ir mokytojais, dalyvavusiais Lietuvos 1000-mečio paminėjimui skirtoje edukacinėje programoje, surengiama baigiamoji konferencija, skirta veiklos apibendrinimui.
4. Dalyvaujama Edukacinių programų koordinavimo centro rengiamoje baigiamojoje konferencijoje Vilniuje, skirtoje projekto apibendrinimui.

Žemaičių muziejaus ,,Alka” direktorius S. Kasparavičius
Direktoriaus pavad. mokslo reikalams L. Valatkienė

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt