EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ, ORGANIZUOTŲ ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE "ALKA" 2000-aisiais METAIS, TEMOS
(Užsiėmimų tema. Programos vadovas)

Programos vadovų telefonai:

L. Valatkienė. Tel.: 70210
R. Bartkienė. Tel.: 70266
K. Švėgždavičius. Tel.: 70266
V. Rimkuvienė. Tel.: 70266
A. Jonušas. Tel.: 70763
Z. Dargaitė. Tel.: 70210
M. Petrauskienė. Tel.: 70266
I. Ramanauskienė. Tel.: 70210
D. Karalienė. Tel.: 70210
G. Šatkauskas. Tel.: 70266

 • 1. "Senoji keramika". D.Karalienė, L. Valatkienė. 

 • 2. "Atsitiktiniai archeologiniai radiniai, rasti įvairiose Telšių

 • miesto vietose". L.Valatkienė. 

 • 3. "Telšių senamiesčio pėdsakais". L. Valatkienė. 

 • 4. "Senieji spausdiniai (iki 1940)". R.Bartkienė. 

 • 5. "Platelių dvaro istorija . R. Bartkienė. 

 • 6. "Žemaitijos dvarai (iki 1940)". R.Bartkienė. 

 • 7. "Telšių miesto istorija". K.Švėgždavičius. 

 • 8. "Žemaičių muziejaus “Alka” istorija, rinkiniai. K.Švėgždavičius.  

 • 9. "Lietuvos valstybės atkūrimas (1918 02 16) ir kova už Lietuvos

 • nepriklausomybę ir valstybingumo įtvirtinimą 1918-1922 m."  K. Švėgždavičius.  

 • 10. "Kova už Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumo  įtvirtinimą 1918-1920 m. dabartinės Telšių apskrities teritorijoje". K. Švėgždavičius. 

 • 11. "Nepriklausomybės akto signataras S. Narutavičius". K.Švėgždavičius.  

 • 12. "Kovo 11-oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena". K. Švėgždavičius. 

 • 13. "Mindaugo sukurta valstybė – mūsų valstybingumo pagrindas".  K. Švėgždavičius.

 • 14. "Filatelija - tautos kultūros išraiška". K. Švėgždavičius. 

 • 15. "Krašto istorija Lietuvos filatelijoje". K. Švėgždavičius. 

 • 16. "Žymieji žemaičiai Lietuvos filatelijoje". K.Švėgždavičius.  

 • 17. "Žemaitiški audinių ir rankdarbių ornamentai". V. Rimkuvienė. 

 • 18. "Senoviniai žemaičių muzikos instrumentai". V. Rimkuvienė. 

 • 19. "Senosios apšvietimo priemonės Žemaičių muziejuje “ALKA”. V. Rimkuvienė.  

 • 20. "Jaunimo dalyvavimas rezistencinėje kovoje 1941-1954 m."  A. Jonušas. 

 • 21. "Vyskupų ir kunigų dalyvavimas rezistenciniame pasipriešinime

 • Telšių rajone". A.Jonušas.  

 • 22. "Dievo Krėslo miško partizanai". A. Jonušas.  

 • 23. "Iš Telšių kilę dailininkai". Z. Dargaitė. 

 • 24. "Pirmieji šviesodailės žingsniai". M. Petrauskienė. 

 • 25. "Žymesni Telšių fotografai ir jų darbai 20 a. I pusėje". M. Petrauskienė.  

 • 26. "J. Perkovskio fotografiniai darbai “Alkos” muziejuje". M. Petrauskienė.  

 • 27. "Lietuviško rašto kelias". I. Ramanauskienė.

 • 28. "Knygos kelias". I. Ramanauskienė.

 • 29. "Telšių miesto istorinė praeitis". D. Karalienė. 70210

 • 30. "Žemaičių liaudies buitis ir papročiai". (Nuo gegužės 1 d.) G.  Šatkauskas. 

 • 31. "Lino kelias". (Nuo gegužės 1 d.). G. Šatkauskas.

 • 32. "Žemaitijos kaimo muziejus". (Nuo gegužės 1 d.). G. Šatkauskas 

 • 33. Ekskursija "Rainiai-Šatrija-Gaulėnai". D. Karalienė. 

 • 34. Ekskursija "Muziejus-Rainiai". Visi muziejininkai. 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt