ŽVALGOMIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI TELŠIŲ SENAMIESTYJE 

Laimutė Valatkienė 

Telšių senamiestis XX a. pradžioje Telšių senamiestis XX a. ketvirtame dešimtmetyje Telšių senamiestis XX a. pradžioje
  • 1996-1997 metais Žemaičių muziejus “Alka” atliko keletą Žvalgomųjų tyrimų Telšių senamiestyje. Daugiausiai jie buvo vykdomi požeminių komunikacijų prakasimams skirtose vietose. Iš viso senamiestyje buvo žvalgyta 10 objektų, tačiau iš jų tik keturiose vietose susidurta su ankstyvesnio kultūrinio sluoksnio pėdsakais.

  • Telšės g. 5a pastato pamatų rekonstrukcijos prakasimuose buvo ištirtas 18,7kv. m plotas, kuriame pastebėta 19a. laikotarpio pastato, kuris sudegė 1908 m. Telšiuose siautusio didelio gaisro metu ir sunaikinusio beveik visą miesto P dal?, pėdsakus. Šioje vietoje 1969 m. vėl buvo pastatytas pastatėlis, kurio pamatai ir buvo rekonstruojami. Čia buvęs kultūrinis sluoksnis sumaišytas, jame rasta radinių-keramikos , stiklo fragmentų, iš viso 17vnt. PaŽymėtina, kad radiniai buvo rasti tik pastato V fasado pusės prakasime. Jie datuoti 19-20a.

  • Telšės g. 3-Elektrinės g. dalyse atliekant vandentiekio senų tinklų perklojimo darbus, buvo ištirtas 41 kv. m plotas. Perkase I buvo aptikta čia stovėjusio pastato, kuris taip pat, greičiausiai sudegė aukščiau minėto Telšių gaisro metu, pamatų fragmentas , kur? sudarė trys 32/76/106-72/89/104cm dydžio akmenys. Viršum jų buvo susisluoksniavę sudegusio pastato liekanos. Elektrinės g. vaŽiuojamojoje dalyje išryškėjo 19 a. naujai formuojamos gatvės sluoksnio struktūra. Tyrimų metu buvo rasta 10 keramikos šukių ir 3vnt. koklių fragmentų. Radiniai datuoti 19-20a.

  • Respublikos g. namų 3,5,7 ir Telšės g. 4 kiemuose, atliekant tiesiamos vandentiekio linijos prakasimus, buvo ištirtas bendras 83,4kv. m plotas. Kultūrinis sluoksnis, išskyrus perkasų 7-8 dal?, stipriai permaišytas, anksčiau čia vykdomų statybų ir komunikacinių prakasimų metu.

  • Perkaso 7 ribose (kv. 11-13) išryškėjo ūkinės duobės, smailėjančiu dugnu,kontūrai. Jos skersmuo siekė 120-240c m. Duobėje, 50-90cm gylio sluoksnyje, buvo aptikta nemaŽai keramikos šukių. Iš jų išsiskyrė trijų didelių, masyvių puodų stambūs fragmentai. Tyrimų metu iš viso buvo surinkta 201 radinys. Jų didžiąją dal? sudarė keramika, taip pat rasta keliolika koklių fragmentų, indų, stiklo šukių. Radiniai datuoti 17-20a.

  • Šviesos g. 3 atliekant pastato, pritaikomo parduotuvei, rekonstrukciją, jo P fasado pusėje buvo kasami nedideli grioveliai laiptų pamatams. Iškastas bendras 1,7 kv. m plotas. Buvę ankstyvesni kultūriniai sluoksniai suardyti, permaišyti 1966 m. statant esamą pastatą, kuris buvo sublokuotas su gretimu pastatu (Šviesos g. 1).

  • Čia buvo rasta 88 vnt. radinių-keramikos šukių, koklių fragmentų, stiklo, vinių. Koklių fragmentai glazūruoti dviem rudos ir Žalios spalvų atspalviais, puošti reljefiniais augalinės ir geometrinės puošybos motyvais. Kai kurie fragmentai stipriai apdegę. Išsiskiria ir keletas ankstesnio laikotarpio aprūkusių keramikos šukių. Visa surinkta medžiaga datuojama 17-19 a.

  • Atlikti Žvalgomieji tyrimai 1996-1997 m. Telšių senamiestyje parodė naujus miesto centrinės dalies apgyvendinimo laikotarpių pėdsakus, leido nustatyti atskirų vietų kultūrinio sluoksnio būvį, papildė kaupiamus duomenis ir medžiagą apie istorinę miesto praeitį.

Nuotraukos iš Žemaičių muziejaus "ALKA" ir Žemaičių kultūros draugijos redakcijos fotoarchyvų

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt