ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ –
KONFERENCIJA „SENOJI ŽEMAITIJA: PASAULĖJAUTA 
IR MATERIALINĖ KULTŪRA
2003 m. spalio 18 d.

Marinos Petrauskienės nuotraukos

Kalba A. Narmontas Kalba dr. Libertas Klimka
Dainuoja Telšių kultūros centro 
choras „Žemaičiai”
Konferencijai surengtos parodos fragmentas

2003 m. spalio 18-19 dienomis muziejuje vyko konferencija „Senoji Žemaitija: pasaulėjauta ir materialinė kultūra”. Konferenciją pradėjo Telšių kultūros centro choras „Žemaičiai” ir folkloro ansamblis „Insula”. Pranešimuose buvo nagrinėjami žemaičių kilmės (hab. dr. A.Girininkas), alkviečių, medžių, vandens energetinių laukų (etnologas V. Mikailionis) ir kiti klausimai. Hab. dr. A. Girininkas pranešime „Akmuo priešistorėje” mėgino atsakyti į klausimus, kodėl akmuo šventas, kas davė impulsą atsirasti akmenų kultui. Konferencijos dalyviai išgirdo i mokslininko nuomonę apie Vembūtų-Vidmantų papilio teritorijoje surastus akmenis. A. Girininkas nepaneigė versijos, kad tai gali būti megalitinės kultūros vieta. Anot jo, reikėtų platesnių tyrinėjimų. Jeigu spėjimai pasitvirtintų, tuomet daug kas, vertinant priešistorę, keistųsi. Prof. L.Klimka konferencijoje kalbėjo apie runų rašmenis, jų kilmę, runų kalendorius. Kraštotyrininkas, ŽKD Palangos skyriaus seniūnas A. Narmontas pristatė atkurtą senovinę žemaičių paleoastronominę šventyklą Šventojoje. Žemaičių muziejaus „Alka“ S. Kasparavičius perskaitė pranešimą apie vieningą XII-XIII a. Biržulio-Luksto duburio piliakalnių sistemą. „Alkos“ muziejaus archeologė L. Valatkienė kalbėjo apie žemaičių mirusiųjų laidojimo papročius IV-X amžiais. Antrąją konferencijos dieną buvo surengta ekskursija „Žemaičių piliakalniai”. Muziejaus direktorius S. Kasparavičius parodė ekskursijos dalyviams Getautės, Sprūdės, Bilionių piliakalnius, „Vykinto miestą”. Konferenciją organizavo Žemaičių muziejaus „Alka“ Iistorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė.
Konferencijos proga surengta ir spalio 18 d. atidaryta paroda „Senoji Žemaitija: pasaulėjauta ir materialinė kultūra”. Eksponuoti Lietuvos nacionalinio muziejaus deponuoti mediniai runų kalendoriai, archeologinė ir etnografinė medžiaga  (parodą surengė archeologė L. Valatkienė ir etnografė V. Rimkuvienė, istorikė R. Bartkienė). 

Informaciją parengė Zita Dargaitė,
Žemaičių muziejaus „Alka” direktoriaus pavaduotoja

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2003
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2003

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt