ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ – 
TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

Marinos Petrauskienės 
nuotraukose – konferencijos 
dalyviai, vedėjai, pranešėjai

2003 m. liepos 11-13 dienomis Žemaičių muziejuje „Alka“ vyko tarptautinė konferencija „Istoriniai etnografiniai ir globalūs procesai: konfesijos ir migracija“. Jame buvo perskaityti pranešimai: „Baskų regiono identitetas ispanų valstybėje“ (prof. Jesus Ayllon); „Flamandų identiteto problemos“ (prof. Tom Verschaffel), „Lietuvos akademinio jaunimo migracija į Vakarus (priežastys, pasekmės ir galimi sprendimo būdai“) (prof. D. Beresnevičienė); „Liuteroniškoji ir kalvinistiškoji Reformacijos banga Žemaitijoje XVI a.: takoskyros ir jungtys“ (dr. V. Vaivada); „Svettimšaliai ir svetimtaučiai Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje“ (dr. R. Trimonienė); „Gyvosios tarpusavio įtakos regiono gyvenime: kalba ir migracijos (dr. J. Pabrėža); „Klaipėdos kraštas: išnykusi realija, tradicijos tąsa, galimybė ateičiai“ (D. Elertas).
Konferencijos dalyviams buvo suorganizuota ekskursija po Žemaitiją.

Informaciją parengė Zita Dargaitė,
Žemaičių muziejaus „Alka” direktoriaus pavaduotoja

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2003
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2003

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt