2001 m. sausio-vasario mėnesiais muziejuje 
vykusios parodos, kiti renginiai       

  • Sausio 12 d. vyko Laisvės dienos 10-meč io minėjimas. Buvo įrengta parodėlė, kurioje eksponuoti Sausio 13-ąją žuvusiųjų portretai.

  • Pranešimą apie Sausio 13-oios įvykius padarė, šį minėjimą rengė ir vedė muziejaus mokslinės bibliotekos vedėja Irena Ramanauskienė. Minėjime dalyvavo nemažai moksleivių, mokytojų.

  • Sausio 11 d. muziejuje vyko Žemaitijos regiono (Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės) apskričių viršininkų susitikimas. Buvo svarstomas Žemaitijos regiono išlikimas. Pasisakymus komentavo muziejaus direktorius S.Kasparavičius ir rajono architektas A.Žebrauskas. Renginį organizavo Istorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė ir muziejaus direktorius S.Kasparavičius.

  • Sausio 31 d. muziejuje buvo įgyvendinamas Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės skyriaus bendras projektas „Telšių miesto savivaldai - 210“. Projekte dalyvavo metalo specialybės III kurso studentai. Jie supažindino su studentų kūrybinio proceso eiga nuo idėjos iki galutinio rezultato. Buvo pasirinktos 9 temos - Telšių Ješivos mokykla, Telšių kunigų seminarija, Telšių turgus, Kubizmo apraiškos Telšiuose, Tūrio matai, Pirmojo geležinkelio atvykimas į Telšius, Telšių miesto herbas, Telšių malūnai. Temas komentavo Telšių r. architektas A.Žebrauskas ir muziejininkė Z.Dargaitė.

  • A.Dr. A. Butrimui Telšių miesto savivaldybės apdovanojimus įteikė Žemaičių muziejaus „Alka" direktorius Stasys Kasparavičius2000 m. gruodžio 1 d. iškilmingai minint Telšių miesto 550 metų jubiliejų, Nusipelniusio Telšių miesto piliečio vardas suteiktas istorijos mokslų daktarui, Vilniaus dailės akademijos prorektoriui ir Žemaičių akademijos rektoriui Adomui Butrimui. Ta proga jam skirtas Telšių miesto savivaldybės padėkos raštas, medalis su Telšių miesto herbu 2001 m. vasario 1 d. iškilmingai įteiktas Žemaičių muziejuje „Alka". Apdovanojimus įteikė Žemaičių muziejaus „Alka" direktorius Stasys Kasparavičius.

  • VAkimirkos iš parodos „Šimtas Japonų senųjų  graviūrų" atidarymoasario 29 d. muziejuje atidaryta Lietuvos dailės muziejaus ir Japonijos ambasados surengta paroda „Šimtas Japonijos graviūrų“. Jos atidaryme dalyvavo ir kalbėjo Japonijos ambasados Lietuvoje darbuotojas Mičiko Asanuma, Japonijos informacijos kultūros centro vedėja Gabija Žukauskienė, Telšių apskrities viršininkas K.Lečkauskas, Žemaičių-japonų draugijos pirmininkas Alfredas Jonušas, brolis Bernardas. Renginyje koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis. Parodos organizavimu muziejuje rūpinosi A.Jonušas, R.Bartkienė, K.Švėgždavičius.

  • Sausio 18 d. muziejaus mokslinis bendradarbis K.Švėgždavičius Degaičių pagrindinės mokyklos mokytojams vedė edukacinę pamoką „Telšių miesto istorija“.

  • Vasario 15 d. K.Švėgždavičius Buožėnų kultūros namuose vietos gyventojams ir moksleiviams skaitė pranešimą „Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena“.

  • Vasario 16 d. Telšių Žemaitės dramos teatre vyko iškilmingas Vasario 16-osios minėjimas, kuriame pagrindinį pranešimą perskaitė muziejaus direktorius S.Kasparavičius.

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt